دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 7-76 

مقالات علمی

بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایستگاه‌های پمپاژ با استفاده از ابزار Darwin Scheduler

صفحه 3-12

10.22112/jwwse.2017.87910.1006

جواد کرمی؛ علیرضا مقدم؛ علیرضا فرید حسینی؛ حسین ثنایی نژاد؛ علی نقی ضیایی