راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و ارسال مقاله در سامانه مجله علوم و مهندسی آب و فاضلاب

 

نویسندگان محترم پس از آماده‌سازی مقاله مطابق راهنمای تدوین مقالات، از طریق ثبت نام در سامانه الکترونیک مجله علوم و مهندسی آب و فاضلاب به آدرس jwwse.ir  می‌توانند وارد صفحه شخصی خود شده و با تکمیل بخش‌های مربوطه،  مقاله خود را ارسال نمایند.

توجه به نکات زیر در ارسال مقاله ضروری است:

 • ارسال مقاله منحصرا از طریق ثبت نام در سامانه الکترونیک مجله علوم و مهندسی آب و فاضلاب انجام می‌شود.
 • نویسنده‌ای که برای بار چندم اقدام به ارسال مقاله می‌نماید، حتما باید از طریق صفحه شخصی قبلی خود نسبت به ارسال مقاله اقدام نموده و به هیچ عنوان دوباره در سامانه ثبت نام نکند.
 • وارد کردن اسامی تمامی نویسندگان در سامانه و در محل مربوط به مشخصات نویسندگان مقاله، الزامی است.
 • نویسندگان در طی مراحل ارسال مقاله، در قسمت نامه به سردبیر، متعهد می شوند که مقاله صرفا برای مجله علوم و مهندسی آب و فاضلاب تهیه شده و برای چاپ یا ارزیابی به مجله دیگری ارائه نشده است.
 • نویسندگان در قسمت ارسال فایل‌‌ها با ارسال یک فایل word که به امضای همه نویسندگان رسیده است، حق چاپ مقاله را به مجله علوم و مهندسی آب و فاضلاب واگذار می‌نمایند. در غیر این صورت مقاله در روند داوری قرار نخواهد گرفت.
 • فایل‌هایی که نویسنده در مرحله اولیه ارسال می‌کنند شامل فایل word مقاله بدون نام نویسندگان، فایل پی‌دی‌اف بدون نام نویسندگان، فایل مشخصات کامل نویسندگان و فایل اصلی شکل‌ها در محیط نرم‌افزاری مربوطه است.

 

دستورالعمل نگارش و تنظیم مقالات

 مجله علمی علوم و مهندسی آب و فاضلاب به زبان فارسی و با چکیده انگلیسی چاپ می‌شود. تعداد صفحات مقاله کامل و نیز مروری حداکثر 12 صفحه و یادداشت فنی بین 4 تا 6 صفحه قابل چاپ است.  به ازای هر صفحه اضافی مازاد بر 12 صفحه (در فرمت نهایی) مبلغ یک میلیون ریال باید پرداخت شود. لازم به ذکر است که مقاله ارسالی نباید همزمان در مجله دیگری چاپ شده یا تحت داوری باشد.

 

انواع مقالات

این نشریه مقالات مروری، پزوهشی، یادداشت فنی (ترویجی) و یادداشت کوتاه را به چاپ می‌رساند. بنابراین نویسنده محترم باید در هنگام ارسال مقاله، نوع مقاله را از بین چهار گروه فوق انتخاب و در سایت اعلام کند. 

 

نویسنده مسئول مقاله به هنگام ثبت مقاله، فایل‌های زیر را برای دفتر مجله از طریق سامانه

ارسال می‌نماید:

- در مقالات دانشگاهی نویسنده مسئول حتما باید استاد راهنما باشد.

-  فایل Word مقاله بدون نام نویسندگان، شامل کلیه اجزا و محتویات مقاله است و شکل‌ها و جدول‌ها در جای خود جانمایی شده‌اند.

-  فایل pdf مقاله بدون نام نویسندگان که شامل کلیه اجزا و محتویات مقاله است و شکل‌ها و جدول‌ها در جای خود جانمایی شده‌اند.

-  فایل مشخصات نویسندگان.

-  فایل کپی رایت که نامه‌ای است که نویسندگان با مضمون تعهد ارسال مقاله فقط برای مجله علوم و مهندسی آب و فاضلاب تهیه می‌کنند و با امضای کلیه مولفین با ترتیبی که قرار است چاپ شود، ارسال می‌نمایند (نمونه این نامه در زمان ثبت مقاله در قسمت نامه به سردبیر قابل رویت است).

 

فایل حق چاپ (Copy Right):

نامه‌ای است که نویسندگان با مضمون تعهد ارسال مقاله فقط برای مجله علوم و مهندسی آب و فاضلاب تهیه می‌کنند و با امضای کلیه مولفین با ترتیبی که قرار است چاپ شود، ارسال می‌نمایند (این نامه در اینجا و در بخش ثبت مقاله در قسمت نامه به سردبیر قابل رویت است).

 

فایل تعارض منافع (Conflict of Interests):

نامه‌ای است که نویسندگان با مضمون تعهد به رعایت کلیه اصول اخلاق نشر ارسال می‌نمایند (این نامه در اینجا و در بخش ثبت مقاله در قسمت نامه به سردبیر قابل رویت است).

 

 نرم‌افزار حروفچینی:

نرم‌افزار 2013 Microsoft Word

عنوان: 

کوتاه اما معرف محتوای مقاله است و از 15 واژه تجاوز نمی‌کند.

نام نویسنده‌(گان): 

به همان ترتیبی که در مقاله چاپ می‌شود، در یک فایل جداگانه به طور کامل آورده می‌شود. عناوین دانشگاهی نویسنده‌(گان) به ترتیب نویسنده: مرتبه علمی، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور نشان داده می‌شود. عناوین غیر دانشگاهی نیز به ترتیب عنوان آخرین مدرک دانشگاهی، سمت، محل کار، شهر و کشور نشان داده شود. ثبت اسامی تمامی نویسندگان به همراه پست الکترونیکی و اطلاعات تماس ایشان در سامانه الزامی است. با توجه به سیستم الکترونیک مجله برای پیشبرد وضعیت مقالات، مقاله مستقیماً برای داور ارسال می‌‌شود، لذا تاکید می‌شود که فایل‌های ارسالی به مجله فاقد نام نویسنده‌(گان) باشد. در غیر این صورت تا اصلاح شدن فایل، ارسال مقاله برای داوران متوقف می‌شود.

نام مؤسسه: 

نام مؤسسه در بخش فارسی و انگلیسی منطبق بر نام مصوب و رایج مؤسسه است (نام رسمی مندرج در سربرگ رسمی مؤسسات، دانشگاه‌ها، سازمانها و ...).

چکیده فارسی: 

شامل مقدمه، مواد و روش‌ها (روش تحقیق)، نتایج و بحث و نتیجه‌گیری است. حداقل تعداد کلمات در چکیده 150 و حداکثر 200 کلمه باشد.

چکیده انگلیسی: 

بایستی دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد.

واژه‌های کلیدی فارسی و انگلیسی: 

باید یکسان و شامل حداقل چهار و حداکثر شش واژه مجزا باشد که موضوع تحقیق، بیشتر پیرامون آنهاست.

متن مقاله: 

متن کامل مقاله در دو فایل جداگانه شامل یک فایل ورد با قلم نازک B Nazanin با اندازه 12 برای زبان فارسی و قلم  Times New Roman با اندازه 10 برای زبان انگلیسی و با فاصله بین خطوط 1.5 سانتیمتر به صورت تک ستونی و یک فایل با فرمت pdf ارائه می‌شود. فایل word مقاله، یک مقاله کامل و شامل تمامی اجزای ضروری است. در فایل pdf، مقاله به صورت کامل و با جانمایی درست شکل‌ها و جدول‌ها ارائه ‌شود. همان طور که اشاره شد، در هر دو فایل word و pdf اسامی و مشخصات نویسندگان به طور کامل حذف ‌می‌شوند.

 - در تمام نوشته های فارسی باید نیم فاصله ها فقط با استفاده از دستور Ctrl+Shit+3  تایپ شود.

متن مقاله شامل بخش‌های چکیده، مقدمه، مواد و روش‌ها (روش تحقیق)، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری و مراجع و همچنین شکل‌ها و جدول‌ها است. در صورت لزوم، بخش قدردانی در انتهای مقاله و قبل از بخش مراجع نوشته می‌شود. بخش‌های مختلف متن و همه صفحات و همینطور تمام سطرها به ترتیب شماره‌گذاری می‌شوند.

- معادل انگلیسی کلمات فارسی که نیاز به توضیح به زبان اصلی دارد، وقتی برای اولین بار در مقاله به کار می‌روند، به صورت متوالی در بخش پی نوشتها قبل از بخش مراجع در انتهای مقاله درج می‌شوند. شماره هر یک از پی نوشتها در هر صفحه با گذاردن شماره فارسی در گوشه بالای آخرین حرف از کلمه، در متن مشخص می‌شود.

جدول‌ها و شکل‌ها: 

همه جدول‌ها و شکل‌ها شماره‌گذاری شده و عنوان جدول در بالای آن و عنوان شکل در زیر آن نوشته می‌شود. در عنوان جداول و نمودار‌ها باید سه ویژگی «چه، کجا و کی» برای محتوای آن مشخص شود. مثلأ نوشته شود: نوسان‌های دبی آب خام در تصفیه خانه بابا شیخ‌ علی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵. در ضمن اگر شکل یا جدولی از مرجع دیگری اخذ شده است، به مرجع مورد نظر در آخر عنوان جدول یا شکل اشاره می‌شود و مشخصات مأخذ در بخش مراجع درج می‌شود. همچنین ارسال فایل اصلی شکل‌ها در محیط نرم‌افزاری به همراه کاربرگ داده‌های نمودار نیز ضروری است. در فایل word و  pdf مقاله، تمامی شکل‌ها و جدول‌ها در محل خودشان در متن مقاله جانمایی می‌شوند.

- در صورتی که در مقاله از عکس استفاده شده باشد، ارسال فایل اصلی آن الزامی است.

- در مورد نمودارهایی که با نرم‌افزارهای تخصصی تهیه شده‌اند، ارسال کاربرگ داده‌های رسم نمودار نیز ضروری است.

- کلیه محورهای مختصات در شکلها باید دارای عنوان و در صورت لزوم، واحد باشد و اندازه فونت در داخل شکلها بین 9 تا 11 باشد.

- کلیه کلمات و اعداد داخل شکلها باید دارای وضوح بسیار بالا باشد. 

- فونت اعداد و کلمات فارسی B Nazanin و اعداد و کلمات انگلیسی Times New Roman باشد. 

معادلات: 

معادلات به صورت خوانا با حروف و علائم مناسب با استفاده از Microsoft Equation تهیه می‌شوند. واحدها بر حسب واحد بین‌المللی (SI) و معادلات به ترتیب شماره‌گذاری می‌شوند.

هر معادله و شماره آن، باید در یک جدول دو ستونی قرار گیرد و کادر جدول حذف شود.

مراجع: 

در داخل متن:

نگارش مراجع در این مجله براساس شیوه مرجع‌نویسی هاروارد است. در متن مقاله به‎منظور اشاره به مرجع به‎صورت (نویسنده، سال) عمل می‌شود. ارجاع در داخل متن به بیش از یک مرجع در کنار هم، به‎این صورت است که مراجع با نقطه ویرگول (؛) ازهم جدا می‌شوند. فقط مراجعی که در متن مقاله به آن‎ها اشاره شده است، در بخش مراجع آورده می‌شوند. در متن مقاله نام نویسندگان مراجع فارسی (به‎صورت فارسی) و مراجع انگلیسی (به‎صورت انگلیسی) نوشته می‌شود. در صورتی‎که نویسندگان تا دو نفر باشند، نام هر دو نویسنده و در صورتی‎که بیش از دو نفر باشند، از عبارت (و همکاران) یا (et al.) در متن مقاله استفاده می‌شود.

در فهرست مراجع:

نگارش مراجع در این مجله براساس شیوه مرجع‌نویسی هاروارد است. در انتهای مقاله مرجع‌نویسی به‎صورت الفبایی است. تاکید می‌شود که در بخش فهرست مراجع، نام مجله، انتشارات، موسسه، کنفرانس و غیره به‎صورت کامل درج می‌شود و از به‎کار بردن نام اختصاری آن‎ها (Abbreviation) خودداری ‌شود.

تذکر: لازم است در انتهای اطلاعات هر مرجع در لیست مراجع doi مقاله درصورت وجود درج شود.

در نگارش انواع مراجع از فرمت زیر استفاده شود:

 • مقاله غیر انگلیسی:

تابش، م., بهبودیان، ص.، و بیگی، س.، (1393)، "پیش بینی بلندمدت تقاضای آب شرب (مطالعه موردی: شهر نیشابور)"‎، تحقیقات منابع آب ایران، 10(3)، 14-25.

عنبری، م. (1392)، "تحلیل ریسک سیستم‌های فاضلاب با استفاده از شبکه‌های بیزین"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 •   مقاله انگلیسی:

Pasha Zanousi, S., Ayati, B. and Ganjidoust, H., (2010), " Investigation of tubifex worms potential in mass and volume reduction of sludge wastewater treatment plants in laboratory scale", Journal of Water  and Wastewater, 24(4), 59-65.

 • مقاله منتشر نشده:

Foladori, P., Tamburini, S. and Bruni, L. (2017), "Bacteria permeabilisation and disruption caused by sludge reduction technologies evaluated by flow cytometry", Journal of Water Research, in press.

 • کتاب:

Briere, F.G. (2014), Drinking-water distribution, sewage, and rainfall collection, Presses Internationales Polytechnique, Paris.

 •  بخشی از کتاب:

Meltzer, P.S., Kallioniemi, A. and Trent, J.M., (2002), "Chromosome alterations in human solid tumors", in: B.Vogelstein & K.W. Kinzler (eds.), The genetic basis of human cancer, pp. 93-113, McGraw-Hill, New York.

 • موسسه به جای نویسنده:

WHO, (2011), Nitrate and nitrite in drinking-water-background document for development of WHO guidelines for drinking-water quality, World Health Organ, Geneva.

 • مقالات کنفرانسی:

Murphy, L.J., Dandy, G.C. and Simpson, A.R., (1994), "Optimum design and operation of pumped water distribution systems", Proceeding Conference on Hydraulics in Civil Engineering, Institution of Engineers, Brisbane, Australia, pp. 149-155.

 • پایان نامه:

Hashemi, S.S., (2010), "Optimization of water networks by minimizing pumping energy", MSc. Thesis, School of Civil Engineering, Collage of Engineering, University of Tehran, Tehran.

 • سایت اینترنتی:

Burka, L.P., (2003), "A hypertext history of multiuser dimensions", Viewed 5 Dec 2015, http://www.ccs.neu.edu./

 

پرداخت هزینه پردازش و انتشار

با توجه به افزایش شدید هزینه های پردازش و انتشار نشریه در سال‎های اخیر، براساس مصوبه هیئت تحریریه و تایید هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران، کلیه مقالاتی که از ابتدای سال 1401 به مجله ارسال می شود باید مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال برای هزینه پردازش اولیه و مبلغ سه میلیون ریال برای هزینه انتشار به‎ شماره کارت: 3101-0990-8370-5859 به ‎نام انجمن آب و فاضلاب ایران در بانک تجارت شعبه اردیبهشت (کد 187) واریز و فیش آن را به همراه فایل‎های مقاله در سایت نشریه بارگزاری کنند.

 

تذکر: برای تنظیم بهتر مقاله، به یکی از مقالات منتشر شده، مراجعه فرمایید.