بررسی صرفه اقتصادی استفاده از لوله های جداره نازک چدن نشکن در مقایسه با لوله های پلیمری و کامپوزیتی

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسنده

سرپرست واحد نوآوری و توسعه محصول/شرکت هامون نایزه/کاشان

چکیده

پیشرفت های جدید باعث شده است که نسل جدیدی از لوله های چدن نشکن با عنوان لوله های چدن نشکن جداره نازک سبک به بازار مصرف معرفی شوند. این لوله ها از لحاظ سایز کاملاً با لوله های پلیمری مطابقت داشته و قابلیت اتصال به لوله های پلیمری را دارند. نتایج تحقیق ننشان می دهد که استفاده از لوله های چدن نشکن جداره نازک می تواند تا 50% کاهش هزینه را نسبت به استفاده از لوله های چدن نشکن متداول به همراه داشته باشد. از لحاظ کاربردی برآوردها نشان می دهد که لوله های جداره نازک چدن نشکن با توجه به وزن سبک، مقاومت به خوردگی بالا، میزان بسیار کم افت فشار در شبکه، انشعاب گیری آسان در عین جلوگیری از انشعاب گیری های غیرقانونی، همخوانی با لوله های پلی اتیلنی و آمار بسیار پایین بروز نشتی در خطوط لوله به طور متوسط 20% کاهش هزینه را به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


Ductile Iron Pipe Research Association (DIPRA), (2016a), “Material comparison, Ductile iron pipe vs. PVC pipe”, https://www.dipra.org/.
Ductile Iron Pipe Research Association (DIPRA), (2016b), “Material comparison, Ductile iron pipe vs. HDPE pipe”, https://www.dipra.org/.
Tsakiris, G., and Tsakiris, V., (2012), “Pipe technologies for urban water conveyance distribution systems”, Water Utility Journal, 3, 26-36.
Vosoughifar, H., and Rahbaripour, A., (2011), “Evaluation of high density polyethylene pipes”, Journal of Mechanical Engineering, (80).