اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 285
تعداد پذیرش 124
تعداد عدم پذیرش 81

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 237
تعداد مشاهده مقاله 62448
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 83057
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 95 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 199 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 109 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 119 روز