اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 320
تعداد پذیرش 147

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 288
تعداد مشاهده مقاله 115618
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 102763
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 91 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 199 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 139 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 117 روز