اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 279
تعداد پذیرش 116
تعداد عدم پذیرش 79

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 220
تعداد مشاهده مقاله 57705
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 76663
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 200 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 110 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 115 روز