اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 398
تعداد پذیرش 193

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 379
تعداد مشاهده مقاله 211832
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 148575
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 84 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 193 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 127 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 117 روز