اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 365
تعداد پذیرش 171

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 338
تعداد مشاهده مقاله 170945
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 128180
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 85 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 195 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 135 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 109 روز