اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 306
تعداد پذیرش 139
تعداد عدم پذیرش 98

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 259
تعداد مشاهده مقاله 99307
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 93360
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 92 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 196 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 142 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 116 روز