اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 332
تعداد پذیرش 160

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 314
تعداد مشاهده مقاله 134175
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 113743
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 89 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 199 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 137 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 109 روز