داوران

هیئت تحریریه نشریه علمی علوم و مهندسی آب و فاضلاب مایل است مراتب تشکر و تقدیر خود را از تمامی داوران محترمی که با در اختیار گذاشتن وقت و توان علمی خود باعث بارورتر شدن غنای علمی و کاربردی این نشریه شدند ابراز نماید.

 

لیست داوران سال 1400

لیست داوران سال 1399

لیست داوران سال 1398

لیست داوران سال 1397

لیست داوران سال 1396

لیست داوران سال 1395 

 

نام و نام خانوادگی

لینک پابلونز

حمیدرضا صفوی

https://publons.com/researcher/1677691/hamid-r-safavi/

مسعود تابش

https://publons.com/researcher/1605639/massoud-tabesh/

افشین تکدستان

https://publons.com/researcher/2075858/afshin-takdastan/

محمد حسین صراف زاده

https://publons.com/researcher/2169724/mohammad-hossein-sarrafzadeh/

راضیه فرمانی

https://publons.com/researcher/2739225/raziyeh-farmani/

عبدالله رشیدی مهرآبادی

https://publons.com/researcher/5019617/abdollah-rashidi-mehrabadi/

محمدرضا جلیلی قاضی زاده

https://publons.com/researcher/2976990/mohammadreza-jalili-ghazizadeh/

 

نام داور وابستگی سازمانی
zahra jamshidzadeh دانشگاه کاشان
mohammadreza khani دانشیار
حمید آسایش
پریساسادات آشفته
حمید آهنگربهان دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس
بیتا آیتی دانشگاه تربیت مدرس
علی رضا ابراهیمی نورعلی وزارت نیرو
علیرضا احدی معاون برنامه ریزی و منابع انسانی آب و فاضلاب شیراز - شیراز - ایران
محمد مهدی احدیان تهران- دانشگاه صنعتی شریف- پژوهشکده نانو
محمد حسن احرام پوش
محمد حسن احرام پوش دانشگاه علوم پزشکی یزد -دانشکده بهداشت
خالد احمدآلی دانشگاه تهران
آزاده احمدی
امیررضا احمدی مطلق مشاورمدیرعامل- شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
مهدی احمدی مقدم دانشگاه جندی شاپور اهواز - دانشکده بهداشت
عباس اخوان سپهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
آرش ادیب دانشگاه چمران اهواز- دانشکده فنی و مهندسی
محسن اربابی عضو هئیت علمی- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط
غلامرضا اسداله فردی تهران دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه خوارزمی
علی اسدی هیئت علمی / گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
سعید اسلامیان گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان
سید سعید اسلامیان اصفهان- دانشگاه صنعتی- دانشکده کشاورزی - گروه آبیاری
اصغر اصغری مقدم دانشگاه تبریز - دانشکده علوم-گروه زمین شناسی
عباس اکبرزاده عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات آب
زهرا اکبری دانشگاه تهران
محمدجواد امامی اسکاردی
مژگان امتیازجو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد شمال
گیتی امتیازی اصفهان - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم -گروه زیست شناسی
ابراهیم امیری استاد گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد لاهیجان
محمد امیری اصفهان دانشگاه صنعتی -دانشکده مهندسی شیمی
محمدجواد امیری دانشگاه فسا، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب
میلاد امین زاده دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن ایثاری استادیار گروه عمران دانشگاه کردستان
علی اکبر بابایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- دانشکده بهداشت
گاگیک بدلیانس قلی کندی دانشگاه شهید عباسپور
رضا براتی رشوانلو دانشجوی Ph.D مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران
گلاویژ برزگر هیئت علمی دانشگاه
سید مهدی برقعی تهران -دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی شیمی و نفت
آزیتا بهبهانی نیا استادیار، دانشکده کشاورزی و علوم پایه، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.
مهدی بهرامی دانشگاه فسا
جواد بهمنش
محسن پادروند دانشگاه صنعتی شریف
علی پاک تهران - دانشگاه شریف - دانشکده عمران
محمد پروین نیا دانشگاه یاسوج
سودابه پورفداکاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر -گروه مهندسی بهداشت محیط
سید جمال الدین پیغمبردوست دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه تبریز
مسعود تابش استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
سید محمد تاج‌بخش انجمن سیستم‌های سطوح آبگیر باران
علی ترابیان تهران دانشگاه تهران دانشکده محیط زیست
حمیدرضا تشیعی
رحیم تقیزاده عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه
افشین تکدستان اهواز- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط
عبدالرسول تلوری تهران - پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری جهاد کشاورزی
مرتضی تهامی پور زرندی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
حامد توکلی فر دانشگاه تهران
مصطفی تیزقدم غازانی استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست پردیس فنی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
بهرام ثقفیان تهران ، پزوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، ص-پ 1136-13445
الله‌بخش جاوید دانشگاه شاهرود
امیر حسین جاوید دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- مدرس دانشکده محیط زیست و ریاست دانشکده علوم و فنون دریایی
حسین جباری تهران.خیابان انقلاب. خیابان کارگرشمالی. نرسیده به بلوار کشاورز. پلاک 1547 . کدپستی1417993362
سهند جرفی استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط . دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
نادر جعفرزاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
رضا جلیل زاده ینگجه هییت علمی دانشگاه - مدیر گروه مهندسی محیط زیست
سحر جلیلی گروه شیلات ، دانشکده علوم وفنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محمد رضا جلیلی قاضی زاده Vafadar St, Tehranpars 4 Sq, Tehran, Iran
سامان جوادی
محمد صادق حاتمی پور دانشگاه اصفهان - دانشکده مهندسی شیمی
کاوه حریری اصلی دکترای تخصصی مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) -گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت،
علیرضا حسن اقلی کرج- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
یوسف حسن زاده دانشگاه تبریز - دانشکده فنی
امیر حسام حسنی تهران- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات
علی حق نگهدار
علی حقیقی استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید حمزه
عباس خدابخشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- دانشکده بهداشت-گروه مهندسی بهداشت محیط
احمد خدادادی رئیس پ‍ژوهشکده محیط زیست
محمد خرسند زاک
مهرداد خشوعی گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
مجید خلقی کرج-دانشکده کشاورزی-گروه آبیاری و آبادانی
امیر حسین خلیلی گرکانی Chemistry and Process Engineering Department, Niroo Research Institute, Tehran, Iran
رامین خوچیانی اقتصاد
ابوالفضل دانایی دانشیار دانشگاه آزاد سمنان
رضا دهقانزاده ریحانی عضو هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط - دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی تبریز
منصوره دهقانی دانشگاه شیراز- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی محیط زیست
عماد دهقانی فرد دانشگاه علوم پزشکی البرز
مهدی دینی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز
حمید راشدی دانشیارگروه بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
مسعود رجبی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشکده فنی و مهندسی-گروه مواد و متالوژی
عبدالله رشیدی مهر آبادی دانشیار گروه مهندسی آب و فاضلاب، دانشکده عمران، آب و محیط زیست، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور_دانشگاه شهید بهشتی
فرشاد رضائی فارغ التحصیل دکتری مهندسی عمران - آب - دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین رضایی دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی آب ، دانشگاه ارومیه
مسعود رضایی ارژندی کرسی بازیافت آب
فریبا رضوانی پژوهشگر پسا دکتری در دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران در رشته مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی
عباس روزبهانی دانشیار گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
سوسن روشن ضمیر مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
بردیا روغنی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
زهرا زحمتکش
محمدعلی ززولی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
محمدعلی ززولی گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
سعیده سامانی پژوهشگاه تحقیقات منابع آب ایران
غلامرضا سبزقبایی گروه محیط زیست، دانشکده محیطزیست و منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان، بهبهان، ایران
عباس ستودئه نیا دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)،
سید حسین سجادی‌فر عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار
مطهره سعادت پور دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی عمران
علیرضا سفیانیان عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی/ دانشگاه صنعتی اصفهان
جابر سلطانی گروه مهندسی آب، دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران
جابر سلطانی استادیار گروه مهندسی آب-پردیس ابوریحان-دانشگاه تهران
سید احمدرضا شاهنگیان دانشجوی دکتری رشته مهندسی عمران- مهندسی محیط‌زیست، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد شکرچی زاده
روح الله شکری مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی آبادان.
رضا شهرجردی دانشگاه
اکبر شیرزاد دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی ارومیه
مهدی شیرزاد دانشگاه علوم پزشکی رشت
زهرا صادقیان پژوهشگاه صنعت نفت
ستار صالحی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
محمد حسین صرافزاده دانشگاه تهران- پردیس دانشکده های فنی - دانکشکده مهندسی شیمی
حمیدرضا صفوی استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب
عبدالرحیم صلوی تبار مشاور مدیرعامل/مهندسین مشاور مهاب قدس
مسعود طاهریون دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی عمران
جهانگیر عابدی کوپایی دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده کشاورزی-گروه مهندسی آب
رحیم عالی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم
علی عباسی عضو هیئت علمی؛ گروه عمران، دانشگاه فردوسی مشهد
عنایت عباسی عضو هیات علمی/دانشگاه تربیت مدرس
جعفر عبدی دانشکده مهندسی شیمی و مواد
پرویز عبدی نژاد عضو هیات علمی و رئیس بخش و گروه آبخیزداری مرکز تحقبقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
نغمه عروجی دانشجو دکترا مهندسی محیط زیست
علی اکبر عظیمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ,واحد اهر،عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب
مرتضی علیزاده موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
محمود علی محمدی دانشیار دانشکده بهداشت- گروه بهداشت محیط
فریدون عوفی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور عضو هیئت علمی مدیر گروه مطالعات اکولوژی دریا
میترا غلامی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران،عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب
اسماعیل فاتحی فر عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمدرضا فدایی دانشگاه صنعتی شریف- مرکز تحقیقات تحقیقات بیو شیمی
مرضیه فرهادخانی استادیار مهندسی بهداشت محیط، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
محمود فغفور مغربی دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی
هدایت فهمی معاونت دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو
محمد قاسمیان کارشناس نظارت بر بهره برداری تاسیسات فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
علی اصغر قانع آب و فاضلاب کشور
مجید قنادی مشاور مدیر عامل شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور
بابک کاکاوندی دانشگاه علوم پزشکی البرز
داود کاه فروشان رییس مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند
بهاره کردستانی
فردوس کرد مصطفی پور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان- دانشکده بهداشت
مهدی کریمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد کریمی زارچی استادیار گروه مدیریت دانشگاه میبد یزد
صلاح کوچک زاده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
ابوعلی گلزاری دانشگاه علم و صنعت، دکتری مدیریت پسماند
محمد حسین گلمحمدی دکترا
محسن لبافی گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
میلاد لطیفی
عبدالمجید لیاقت کرج - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی -گروه مهندسی آبیاری و ابادانی
عزیزالله مبینی مهندس مبینی
محمود محمدرضاپورطبری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
محمد جواد محمدی هیئیت علمی دانشگاه همدان
مهسا محمودی دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران
نیازمحمد محمودی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ
امیرحسین محوی تهران - دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده بهداشت
عنایت الله مرادی دکترای شیمی آلی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد لاهیجان
علی مریدی دانشکده عمران، آب و محیط زیست دانشگا شهید بهشتی
علیرضا مساح بوانی گروه مهندسی منابع آب- پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران
محمد مسافری دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دانشکده بهداشت
محمدرضا مسعودی نژاد مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت
سید محمد هادی مشکاتی پژوهشکده مهندسی هیدرولیک و محیط‌های آبی، موسسه تحقیقات آب، تهران، ایران
رئوف مصطفی زاده دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
ایمان مصلحی دانشگاه شهید بهشتی, پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور, دانشکده عمران, آب و محیط زیست,تهران, ایران
همایون مطیعی دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده آب و محیط و زیست
رامتین معینی هیات علمی دانشگاه اصفهان
بهرام ملک محمدی
محمد ملکوتیان استاد مرکز تحقیقات بهداشت محیط و گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان
پرژنگ منجمی دانشگاه فسا
نجمه مهجوری مجد استادیار و مدیر گروه منابع آّب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
غلامرضا مهرنوش شرکت آب وفاضلاب فارس
علی مهری زاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مصطفی مهین روستا
سید فرهاد موسوی استاد دانشکده عمران دانشگاه سمنان
سنا موسویان دانشگاه علمی کاربردی خوزستان-گروه مهندسی محیط زیست
سینا موسوی راد گروه عمران دانشگاه علم صنعت
میثم مولوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
حجت میان آبادی دانشگاه هلند
محمد باقر میرانزاده هییت علمی
عبدالمهدی میرسپاسی بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو مهندسین مشاور آبران
مهسا میرقریشی گروه شیمی کاربردی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
یونس نادمی اقتصاد
بهرام ناصرنژاد عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن ناصری دکترای منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
حسین نایب جناب مهندس نایب
غلام رضا نبی بیدهندی تهران-دانشگاه تهران-دانشکده محیط زیست
سارا نظیف دانشگاه تهران- پردیس دانشکده فنی- دانشکده مهندسی عمران
وحید نورانی تبریز- دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی عمران
حشمت الله نورمرادی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
عبدالکاظم نیسی هیئت علمی علوم |زشکی اهواز
معصومه نیکفر
فرزاد هاشم زاده دکتری مهندسی محیط زیست و پژوهشگر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب، موسسه تحقیقات آب، تهران،
سعید هاشمی
سید حسین هاشمی دانشگاه شهید بهشتی - پژوهشکده علوم محیطی
سید شهاب هاشمی دانشجوی دکتری عمران منابع آب
امیرحسین همت زاده فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تهران
سارا همتی دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
یحیی همزه استاد دانشگاه تهران- دانشکده منابع طبیعی کرج
تورج هنر دانشگاه شیراز- دانشکده کشاورزی- گروه آب
حمیدرضا هنری تهران-دانشگاه تهران-دانشکده بهداشت-ساختمان شماره 2
عسگر هورفر دانشگاه تهران- پردیس دانشکده های فنی - گروه علوم پایه مهندسی - (بازنشسته شده اند)
بهنام هوشیاری شرکت مهندسی تصفیه پیشرفته پارس
حسن هویدی استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
مرتضی واحدپور زنجان - دانشگاه زنجان- دانشکده علوم شیمی
محمد واقفی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر- عمران
منوچهر وثوقی استاد، دانشگاه صنعتی شریف، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب
بهمن یارقلی موسسه اصلاح نهال و بذر- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی- بخش آبیاری
مهدی یاسی دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
جعفر یزدی
جعفر یزدی گروه منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سهیلا یغمایی انشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و نفت شیمی
حبیب ا... یونسی دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور