بنچ مارکینگ آب بدون درآمد و محاسبه سطح اقتصادی نشت، مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسندگان

1 مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

2 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

3 معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

چکیده

شناخت، محاسبه و برنامه‌ریزی کاهش آب بدون درآمد (NRW) بیش از دو دهه است که در رئوس اهداف و برنامه‌های شرکت‌های آب و فاضلاب ایران قرار گرفته است. در این میان هدررفت‌های واقعی (RL) که قسمت عمده‌ای از آب بدون درآمد را تشکیل می‌دهد عمدتاً ناشی از نشت در قسمت‌های مختلف سیستم آبرسانی بوده که بخش بزرگی از فعالیت‌های کاهش NRW برای جلوگیری و کاهش آن صرف می‌شود. لیکن همچون سایر پروژه‌ها و فعالیت‌ها باید تا حدی انجام شود که توجیه اقتصادی داشته باشد. از آنجا که دست‌یابی به یک روش سریع و عملی برای محاسبه سطح اقتصادی نشت، مشکل است شرکت‌های آبفا اغلب از کاهش درصد آب بدون درآمد در هدف‌گذاری خود استفاده نموده‌اند که بنا به تأکید IWA استفاده از درصد NRW به‏عنوان یک شاخص فنی به‏هیچ عنوان توصیه نمی‌شود. در این مقاله ضمن مرور سریع و کلی شاخص‌های عملکردی آب بدون درآمد، روش بنچ‌مارکینگ آب بدون درآمد، هدف‌گذاری اقدامات و محاسبه سطح اقتصادی نشت (ELL) که به‏طور عملی در آبفای استان اصفهان و برای یک شهر انجام گرفته است، ارائه می‏شود. در شهر مذکور، هدررفت واقعی 7 برابر سطح اقتصادی نشت بوده که با توجه به ILI بالا، اقدامات کاهش هدررفت واقعی که در رأس آن‏ها نشت‏یابی فعال در بازه زمانی 10 ماهه است، در برنامه عملیاتی آن شهر قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


 
معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری، (1390)، "راهنمای شناخت و بررسی عوامل موثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن"، نشریه 556 (نشریه 308-الف، طرح استانداردهای وزارت نیرو).
Fanner, P., and Lambert, A., (2009), “Calculating SRELL with pressure management, active leakage control and leak run-time options, with confidence limits”, IWA International Conference, Water Loss 2009, Rethymno, London, 373-380.
Fantozzi, M., and Lambert, A., (2008), “Recent developments in predicting the benefits and payback periods of introducing different pressure management options into a zone or small distribution system”, Second International Conference on Water Loss Management, Telemetry and SCADA in Water Distribution Systems, Ohrid, Macedonia.
Kanakoudis, V. and Gonelas, K., (2016), “Analysis and calculation of the short and long run economic leakage level in a water distribution system”, Journal of Water Utility, 12, 57-66.
Lambert, A., Charalambous, B., Fantozzi, M., Kovac, J., Rizzo, A., and Galea St John, S., (2014), “14 years experience of using IWA best practice water balance and water loss performance indicators in Europe”, Water Loss 2014 Symposium, Vienna, Austria, 30 March - 2 April.
Lambert, A., and Taylor, R., (2010), Water loss guidelines, Water New Zealand, New Zealand Water and Wastewater Association, Vienna, Austria.
Lambert, A., and Lalonde, A., (2005), “Using practical predictions of economic intervention frequency to calculate short-run economic leakage level, with or without pressure management”, Leakage 2005 Conference, Halifax, Canada.
Lambert, A., and Fantozzi, M., (2005), “Recent advances in calculating economic intervention frequency for active leakage control, and implications for calculation of economic leakage levels”, IWA International Conference on Water Economics, Statistics, and Finance, Rethymno, Greece, 8-10 July.