اعلام برنامه چهل و یکمین وبینار تخصصی انجمن آب و فاضلاب ایران - چرخه معیوب آب بدون درآمد و مکانیسم نشت آب شناخت و راهکار

اعلام برنامه چهل و یکمین وبینار تخصصی انجمن آب و فاضلاب ایران - چرخه معیوب آب بدون درآمد و مکانیسم نشت آب 
شناخت و راهکار

📘 اعلام برنامه چهل و یکمین وبینار تخصصی انجمن آب و فاضلاب ایران

🔵 موضوع: چرخه معیوب آب بدون درآمد و مکانیسم نشت آب شناخت و راهکار

📘 ارائه دهنده: مهندس محمدرضا عزیزی (کارشناس الکترونیک و دانش آموخته MBA و DBA) مؤسس و مدیر عامل شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز (تولیدکننده تجهیزات کاهش هدررفت آب)

📆 چهارشنبه 9/12/1402 ؛ ساعت 16 الی 18

⭕️ لینک ورود به اتاق مجازی وبینار: https://www.skyroom.online/ch/irwwa/iwwa-webinar-41

www.irwwa.ir

@IRWWA94