نویسنده = محمدرضا جلیلی قاضی زاده
مروری بر روابط فشار- شکستگی در شبکه‌های آب‌رسانی

دوره 1، شماره 1، دی 1395، صفحه 11-19

10.22112/jwwse.2017.51053

ایمان مصلحی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده