تفسیری بر هزینه‌های تمام شده طرح‌های تأمین و انتقال آب استان سمنان

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

2 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره/شرکت آب منطقه ای سمنان

چکیده

کاهش ظرفیت منابع آبی کشور خصوصاً در حوضه آبریز کویر مرکزی، اجرای طرح‎های تأمین و انتقال منابع آب را ضروری نموده است. آگاهی از هزینه تمام شده این طرح‌ها می‌تواند بر نظام تعرفه‌گذاری و سیاست‌های مدیریت مصرف آب موثر باشد. برای کالای آب شرب که جنبه مصرف نهائی دارد، کشف قیمت واقعی بر مبنای تقاضا، در تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و اصلاح الگوی مصرف آب شرب اهمیت دارد. در این تحقیق بر مبنای اطلاعات مستند، هزینه تمام شده برای طرح‌های مزبور در محدوده استان سمنان محاسبه شده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد برای پروژه‌های تأمین و انتقال آب، اختلاف قابل‎توجهی بین قیمت تمام شده و تعرفه وضع شده وجود داشته و به آب به‎عنوان یک کالای اقتصادی (که بحث سود و زیان آن مطرح باشد) نگریسته نمی‌شود. علاوه‎بر این، با نظام قیمت‌گذاری موجود، نمی‌توان انتظار بهبود مدیریت مصرف آب (به‎خصوص در بخش شرب) را داشت.

کلیدواژه‌ها


 
رحمانی، ف. و انصاری، ح.، (1391)، "برآورد قیمت آب پای سدها در دشت‎های ممنوعه و ممنوعه بحرانی استان خراسان رضوی"، نشریه انسان و محیط زیست، 10(3)، 22-33.
عبدی، پ.، (1384)، "ارزیابی عملکرد اقتصادی سازه‌های کوچک تأمین آب کشاورزی احداث شده در استان زنجان"، مجله علوم و خاک، (2)19، 301-315.
Aidam, P.W., (2015), “The impact of water-pricing policy on the demand for water resources by farmers in Ghana”, Agricultural Water Management, 158, 10-16.
‏Rogers, P., De Silva, R., and Bhatia, R., (2002), “Water is an economic good: How to use prices to promote equity, efficiency, and sustainability”, Water Policy, 4(1), 1-17.‏
Ward, F.A., and Michelsen, A. (2002), “The economic value of water in agriculture: Concepts and policy applications”, Water Policy, 4(5), 423-446.‏
Zhao, J., Ni, H., Peng, X., Li, J., Chen, G., and Liu, J., (2016), “Impact of water price reform on water conservation and economic growth in China”, Economic Analysis and Policy, 51, 90-103.