ارزیابی و مدیریت ریسک ایمنی، بهداشت و زیست‎محیطی تصفیه‎خانه فاضلاب ارومیه با استفاده از روش FMEA

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسنده

کارشناس امور نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

چکیده

در حال‎حاضر تصفیه‎خانه‎های فاضلاب متعددی در سطح کشور با هدف تأمین شرایط بهداشتی بهتر برای زندگی مردم، پاک نگه‎داشتن محیط‎زیست و بازیابی فاضلاب، احداث و وظیفه بازیافت آب و مواد مغذی را از فاضلاب جمع‎آوری شده از منازل و واحدهای صنعتی به‎عهده دارند. در تصفیه‎خانه‎های فاضلاب جنبه‎های متعدد بالقوه، خطرات ایمنی و بهداشت حرفه‎ای و زیست‎محیطی وجود دارند که بروز هریک از آن‎ها پیامدهای ایمنی، بهداشتی و زیست‎محیطی نامطلوبی را از جمله بروز حوادث شغلی برای پرسنل و خروج پساب کاملا تصفیه‎نشده  که باعث آلودگی خاک و آلودگی زمین‎های کشاورزی و شیوع انواع بیماری‎های واگیردار و غیره می‎شود. در مقاله حاضر جنبه‎های خطر ایمنی، بهداشت حرفه‎ای و زیست‎محیطی تصفیه‎خانه فاضلاب ارومیه در فرایندهای مختلف فاز یک تصفیه فاضلاب، شناسائی و با استفاده از روش ارزیابی ریسکFMEA  نسبت به تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک و مشخص نمودن خطرات با ریسک‎های بالا اقدام شده است. از مجموع 29 جنبه خطر ایمنی، بهداشت و زیست‎محیطی شناسائی شده، 15 جنبه در رده ریسک‎های بالا قرار گرفت و برای هرکدام، روش‎های کنترلی و اقدامات اصلاحی مناسب برای حذف یا کاهش ریسک بروز خطرات پیشنهاد شد. از میان ریسک‎های با شدت بالا، ریسک آلودگی زیست‎محیطی (هوا و خاک) ناشی از انتقال پساب خروجی تصفیه‎خانه از طریق کانال روباز به دریاچه ارومیه و ریسک نشت گاز کلر است که در این مقاله اقدامات اصلاحی و کنترلی مناسب برای مقابله و جلوگیری از بروز ریسک پیشنهاد شد.
 

کلیدواژه‌ها


 
تابش، م.، بدلی باوانی، ا.، عسگریان، م.، و روزبهانی، ع.، (1393)، "تدوین الگوریتمی برای تحلیل و مدیریت ریسک تصفیه‎خانه فاضلاب"، تحقیقات منابع آب ایران، 10(3)، 53-65.
طاهریان، م.، بهرامی، م.، و مرادی نژاد، ص.، (1393)، "ارزیابی اطمینان‎پذیری تصفیه‎خانه فاضلاب با استفاده از آنالیز درخت خطا"، تحقیقات منابع آب ایران، 10(2)، 1-11.
عزیزی، آ.، پورخباز، ح.ر.، و جوانمردی، س.، (1396)، "ارزیابی و مدیریت ریسک زیست‎محیطی تصفیه‎خانه فاضلاب شهری با کاربرد روش FMEA"، سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی، شیراز.
معروفی‎نیا، ا.، رضائی، ح.، قادری، س.ج.، و عصمت ساعتلو، س.م.، (1390)، "معرفی بیولاک روشی کارا در تصفیه فاضلاب با نگاهی بر تصفیه فاضلاب شهر ارومیه"، اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، تهران.