جایگزینی مدل مدیریتی « بهداشت آب» با «مهندسی کیفیت آب» راه‌کاری برای مدیریت کارآمدتر در تامین و توزیع آب آشامیدنی

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسنده

مشاور معاونت مهندسی و توسعه- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

چکیده

کیفیت آب با سه مؤلفه‌ صیانت از سلامت افراد و جامعه، مقبولیت و پذیرش عمومی و اثرگذاری بر دوام (پایداری) تأسیسات، در معرض قضاوت و داوری است. در دوران معاصر، استحصال بیش از سرعت بازیابی منابع آب، همراه با فقدان اعمال انضباط‌ها و نظارت‌های کارآمد بر مدیریت آلاینده‌ها و حراست از آب‌ها، زوال کیفیت منابع آبی کشور را سرعت بخشیده و تغییرات ناخواسته‌ آن را سبب شده است. این درحالی است که مطالبه‌ی اجتماعی از موضوع کیفیت آب، از مرز سالم بودن و اثرگذاری آن بر سلامت فراتر رفته و به حوزه‌های رضایت‌مندی اجتماعی و حفاظت از تأسیسات، تسری یافته است. در چنین شرایطی، واحدهای بهداشت آب در شرکت‌های آب و فاضلاب، با ساختار سنتی الهام گرفته از نهادهای بهداشتی، که کیفیت آب را متوقف بر جوانب اثرگذاری آن بر سلامت می‌داند، قادر به پاسخ‌گویی به مطالبه عمومی در موضوع کیفیت آب نخواهند بود و لازم است با در نظر داشتن افق آرمانی مطلوب و با نگاهی تحول‌گرایانه، مدل «مهندسی کیفیت آب» را جایگزین «بهداشت آب» سازند. در این مدل، مهندس کیفیت آب، با اشراف بر مبانی علمی که نمونه‌ای از آن در موضوع نیترات اشاره شده است و با رعایت الزام‎‌های مدیریت تطبیقی، از داده‌های خام آزمایشگاهی، شاخص‌‎های کارآمد مدیریتی، استخراج و با درنظر داشتن نظم‌های اقتصاد، ارزیابی خطر و نیازهای فنی و اجتماعی، بهترین و صحیح‌ترین استنتاج‌ها را ارایه می‌دهد. همچنین با اعمال نظر در تصمیم‌های مرتبط با طراحی فرآیندها و سازه‌های پالایش، ذخیره ‌سازی و انتقال آب و انتخاب مواد و مصالح، ایده‌ی مهندسی کیفیت آب را محقق می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


 
امیدی، م.، و زرین‌پنجه، ن.، (مترجمین)، (1393)، جهان در 2050، انتشارات مهر ویستا، چاپ دوم، (نویسنده: لارنس اسمیت).
دفتر برنامه‌ریزی تلفیقی و راهبردی وزارت نیرو، (1395)، وزارت نیرو در منظر مجلس دهم، روابط عمومی شرکت توانیر، تهران، ایران.
قنادی، م.، (1385)، "مدیریت و مدیران کنترل کیفیت (الزام‌ها و فرصت‌ها)"، مجموعه مقالات اولین همایش ملی بهره‌برداری در بخش آب و فاضلاب، تهران، جلد دوم، 2-3.
قنادی، م.، (1386)، "آن‏ چه باید پیرامون نیترات بدانیم"، نشریه‌ شهراب، 504، 19.
قنادی، م.، (1393)، "شاخص‌گذاری کیفیت شیمیایی آب، نیاز دیروز، ضرورت امروز"، نشریه شهراب، 523، 27.
قنادی، م.، (1394)، "بازتعریف و بازخوانی مدیریت آب و فاضلاب شهری، ضرورت امروز، نیاز فردا"، نشریه شهراب، 558، 75.
قنادی، م.، واقفی، ک.، منتظری، ا.، محبی، م.ر.، حاتمی، ز.، و فرهادپور، ژ.، (1395)، "تحلیل و بررسی هزینه‌ آزمون‌های سنجش کیفیت آب در شرکت‌های آب و فاضلاب در سال 1394"، مجموعه چکیده‌ مقاله‌های اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب، تهران، انتشارات سنا، 5-6 مرداد.
Abbasi, T., and Abbasi, S.A., (2012), “Water quality indexes”, Elsevier Publications.
Bouchard, D.C., Willams, M.K., and Surampalli, R.Y., (1992), “Nitrate contamination of groundwater: Sources and potential health effects”, Journal of Americal Water Works Association (AWWA), 84(9), 85-90
Craun, G.F., Greaderson, D.G., and Gunderson, D.H., (1981), “Methemoglobin levels in young children consuming high Nitrate well water in the United State”, International Journal of Epidemiology, Oxford Press, 10(4), 309-317.
Crites, R.W., Middlebrooks, J., and Reed, Sh.C., (2006), Natural wastewater treatment systems, Taylor and Francis Group, CRC Press.
Division of Agriculture and Natural Resources, (2003), Groundwater quality and groundwater pollution, Farm Water Quality Planning (FWQP) Series, University of California, ANR Publication 8084.
Environmental Protection Agency, (1999), Children and drinking water standards, Office of Water, No. 815-k-99-001, United State of America.
Kashef, A.I., (1987), Groundwater Engineering, McGraw-Hill, 2nd Edition.
Norman, G.H., Yaoping, T., and Nathan S.B., (2009), “Food sources of nitrates and nitrites: The physiologic context for potential health benefits”, The American Journal of Clinical Nutrition, 90(1), 1-10.
Oliver, S., Howard, J.Ch., and Chorus, I., (2006), Protecting groundwater for health, WHO and IWA.
Peavey, H., Rowe, D., and Tchobanoglous, H., (1986), Environmental engineering, McGraw-Hill.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, World Health Organization and United Nations Environment Programme, (1997), Water quality assessments, E & FN SPON, 2nd Edition.
World Health Organization, (2007), Nitrate and nitrite in drinking-water, Background document for development of WHO Guidelines for drinking-water quality, WHO, Geneva.
World Health Organization, (2011), Guidelines for drinking water quality, WHO, Geneva, 4th Edition.
World Water Council, (2010), A new water politics, World Water Council, 2010-2012.