استفاده از بررسی فنی و مالی و روش AHP برای یافتن بهترین روش گندزدایی بر پایه کلر

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسندگان

1 کارشناس مکانیک شرکت مهندسین مشاور طوس آب

2 مدیر طرح های آبرسانی

چکیده

در این مقاله تحقیقاتی بر روی 6 روش بر پایه کلر که از پرکاربردترین و موثرترین روش های گندزدایی به شمار میروند انجام و به بررسی مزایا، معایب و مقایسه آنها پرداخته شده است. همچنین توسط اکسل نرم افزاری محاسباتی که هزینه گندزدایی ها در مراحل مختلف تا 5 سال اول را به تفصیل عرضه خواهد کردتهیه شده است. هدف، رسیدن به بهترین شیوه از مناظر اقتصادی و فنی است که دغدغه بسیاری از مشاوران و بهره برداران میباشد. برای رسیدن به این مهم میبایست معیارهایی تعریف و ارزشگذاری شود، با تهیه پرسشنامه خبره و جمع آوری 34 پرسشنامه که از متخصصین در صنعت آب، آبرسانی و گندزدایی آب جمع آوری گردید، اهمیت معیارهای تصمیم گیری را بدست آورده و به کمک روش مقایسه AHP و با مدد گرفتن از نرم افزار Expert choice روش های الکترولیز نمک طعام(مولتی اکسیدانت)، آب ژاول و هیپوکلریناتور به عنوان بهترین روش ها انتخاب شده اند.

کلیدواژه‌ها


 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، (1393)، "دستورالعمل احداث سامانه‏ های کلرزنی در تصفیه‏خانه‏ های آب و تصفیه ‏خانه‏ های فاضلاب"، نشریه 673، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهران، ایران.
منزوی، م.ت.، (1379)، جمع‏آوری فاضلاب، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ایران.
موسسه استاندارد و تحقیقات  صنعتی ایران، (1386)، ویژگیهای میکروبیولوژیکی آب آشامیدنی، استاندارد 1011، ویرایش ششم، تهران، ایران.
موسسه استاندارد و تحقیقات  صنعتی ایران، (1386)، ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی، استاندارد 1053، ویرایش پنجم، تهران، ایران.
American Water Works Association (AWWA), (2006), Water chlorination and chloramination practices and principles, M20, Second Edition, AWWA, USA.
Black and Veatch Corporation, (2010), White's handbook of chlorination and alternative disinfectants, Fifth Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA.
Singer, P., (1999), Formation and control of disinfection by-products in drinking water, AWWA, USA.
Ede, A., (2006), The chemical element: a historical perspective, Greenwood Press, USA.
Saaty, T.L., (1980), The analytic hierarchy process, McGraw Hill International, New York, USA.
WHO, (2016), “Deaths attributable to unhealthy environments”, Visited 15 March 2016, http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/deaths-attributable-to-unhealthy-environments/en/