رویکرد اجتماعی و درون سازمانی، نیاز و ضرورت مدیریت آب کشور

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسندگان

1 معاون مهندسی و توسعه، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهران، ایران

2 مشاور مدیر عامل شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور

چکیده

در دنیای امروز، بیش از سه دهه است که موضوع آب و مباحث پیرامون آن، از گردونه فنی و خدماتی فراتر رفته و به ‎عنوان کالایی با ماهیت راهبردی و قدرت اثرگذاری بر تحولات سیاسی، اقتصادی، زیست ‎محیطی و حتی نظامی بدل گشته است. این حساسیت مضاعف و بی‌سابقه، ثمره‌ افزونی تقاضا و کمیابی منابع آب با کمیت و کیفیت مناسب است. با گذشت زمان و کمیابی بیش‌تر آب، تصمیم‌گیری برای آن، بیش‌تر تابع تصمیم‌های سیاسی خواهد شد. در این شرایط مدیریت کارآمد آب و حفظ منابع آبی برای آینده، بر چهار محور: جلب حمایت سیاسی به ‎منظور بهبود خدمات آب و فاضلاب و مدیریت آن، درگیر ساختن مصرف‌کنندگان در چاره ‌اندیشی برای تنگنا‌های آب، تحکیم مشارکت‌های منطقه‌ای و بین ‌بخشی به ‎منظور نیل به امنیت آبی و تحرک بخشیدن و جلب توجه مصرف‌کنندگان به بحران آب باید متمرکز شود. پرواضح است که نیل به موفقیت در چهار رویکرد گفته شده، نیازمند ورود عرصه‌ اجتماعی در مدیریت خدمات آب و فاضلاب است. این نوشتار بر آن است تا ضمن جلب‎ توجه به ضرورت‌ رویکرد اجتماعی در مدیریت خدمات آب و فاضلاب، برخی الزام‌ها و بایدها و نبایدهای آن را بیان دارد.

کلیدواژه‌ها


 
دفتر برنامه‌ریزی و بودجه، (1397)، "گزارش عملکرد و آخرین وضعیت تاسیسات آب و فاضلاب در بخش‌های شهری و روستایی در پایان سال 1396"، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.
قنادی، م.، (1394)، "مجموعه‌ مباحث مدیریت طرح‌های آب و فاضلاب (تجربه‌اندوزی از گذشته– نگاه به آینده)"، شانزدهمین گردهمایی سراسری رشد، ویژه‌ معاونان مهندسی و توسعه‌ شرکت‌های آب و فاضلاب، 21 و 22 مهر ماه، مشهد.
قنادی، م.، (1381)، "مجموعه‌ مباحث میزگردهای تخصصی دومین نمایشگاه بین‌المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران- چالش‌ها، رویکردها و آینده صنعت آب در ایران"، روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت نیرو، چاپ اول، اسفند.
کاشانی، م.، (1382)، نقش دل در مدیریت، سازمان مدیریت صنعتی ایران، چاپ اول.
La France D.B. (2018) "Day zero, defeat day zero", Journal American Water Works Association (AWWA), 110(3), 10.
Department of Water and Sanitation, City of Cape Town, (2018), "Water outlook 2018", Report Revision 25, updated 20 May, City of Cape Town, Isixeko Sasekapa Stad Kaapstad.
Maksimovic, C., and Tejada–Guibert, J.A., (2001) Frontiers in urban water management, International Water Association (IWA), Chapter 9, 405 p.
Fauchon, L., (2010), "A new water politics, world water council 2010-2012 strategy", World Water Council, www.worldwatercouncil.org.