مشکلات و مناسبترین راه کارهای تهیه، بهره برداری و نگهداری بهینه از تجهیزات ابزار دقیق در شرکت های آب و فاضلاب

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسنده

شرکت آب و فاضلاب شهری استان همدان

چکیده

کیفیت و دقت عملکرد تجهیزات ابزار دقیق ازجمله فلومترها، فشارسنج‎ها، ارتفاع‎سنج‎ها، شیرآلات و ... در شرکت‎های آب و فاضلاب به‎این دلیل که ملاک اندازه‎گیری و ارائه‎دهنده اطلاعات از وضعیت تاسیسات و شبکه‎های توزیع آب و شبکه‎های جمع‎آوری فاضلاب هستند و در تصمیم‎گیری کارشناسان و مدیران نقش تعیین‎کننده‎ای دارند از اهمیت بالایی برای کلیه شرکت‎های آب و فاضلاب برخوردار هستند. زیرا این‎گونه تجهیزات تنها وسایل اندازه‎گیری و کنترل آب تولیدی، فشار شبکه‎های توزیع آب و تولیدکننده سایر اطلاعات مورد نیاز در کلیه شرکت‎های آب و فاضلاب در سراسر جهان هستند که نقش مهمی در اتخاذ تصمیمات مناسب کارشناسی و مدیریتی می‎توانند داشته باشند. بنابراین باید همواره یکی از اهداف و سیاست‎های مسئولین شرکت‎ها علاوه‎بر تهیه و خرید تجهیزات ابزار دقیق مقاوم و با دقت بالا، بررسی صحت عملکرد تجهیزات در طول زمان باشد. در این‎صورت اطلاعات موردنیاز مرتبط با تاسیسات با دقت مناسب اندازه‎گیری شده و تصمیمات اتخاذ شده براساس اطلاعات درست و مورد اعتماد است. به‎نحوی که این اطلاعات در کلیه جنبه‎های فنی و مالی دارای اهمیت هستند. از طرفی به‎دلیل وجود انواع و اقسام مدل‎های تجهیزات ابزار دقیق با قابلیت‎ها و دقت‎های مختلف در بازار و همچنین با توجه به توان مالی شرکت‎ها انواع تجهیزات ابزار دقیق با کیفیت و دقت‎های متفاوت در شرکت‎های آب و فاضلاب مورد استفاده قرار گرفته‎اند. از طرف دیگر فقدان فرایند نگهداری و بهره‎برداری مناسب از تجهیزات باعث ایجاد مشکلات فراوان برای شرکت‎های آب و فاضلاب در بهره‎برداری و استفاده از این‎گونه تجهیزات و همچنین باعث وارد آمدن خسارات مالی قابل‎توجهی به شرکت‎های آب و فاضلاب شده‎اند. بنابراین به‎دلیل اهمیت موضوع، خرید تجهیزات ابزار دقیق با کیفیت مناسب براساس یک فرایند مشخص و هم‎چنین بررسی صحت عملکرد تجهیزات ابزار دقیق نصب شده در دوره های زمانی معین  به‎منظور حصول اطمینان از عملکرد مناسب تجهیزات ضروری است. در این مقاله با توجه به قوانین مربوطه و تجربیات به‎دست آمده، مشکلات و مناسب‎ترین راه‎کارهای رفع مشکلات برای خرید، بهره‎برداری بهینه و نگهداری از تجهیزات ابزار دقیق در شرکت‎های آب و فاضلاب ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


 
رضایی، م.، (1395)، "استفاده از سیستم قرائت از راه دور در مدیریت منابع آب"، سومین همایش ملی اندازهگیری جریان سیالات در صنایع نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی و آب، تهران.
قرمزی، ن.، (1395)، "تاثیر سیستم‎های اندازه‎گیری بر مدیریت عرضه و تقاضا و توسعه پایدار"، سومین همایش ملی اندازهگیری جریان سیالات در صنایع نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی و آب، تهران.
مبینی، ع.، (1385)، "برنامه‎ریزی استراتژیک آب بدون درآمد و شاخص‎های آن"، کارگاه دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهران.