بررسی و تحلیل پایان‌نامه‌های مرتبط با آب و فاضلاب (مطالعه موردی: دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش و تحقیق لازمه رشد و توسعه اقتصادی، جزء لاینفک فعالیت‌های صنعتی و از نیازهای پایه صنایع پویا محسوب می‌شود. در یک پژوهش کارآمد، نحوه و روند مطالعه همواره حائز اهمیت بوده و فرصت‌سوزی و اتلاف انرژی در فرآیند تحقیق از چالش‌ها و موانع پیش روی صنایع می‌باشد. بنابراین بهینه‌سازی روند و فرآیند تحقیق و چابک‌سازی مراحل مرتبط از ضرورت‌های یک پژوهش موفق خصوصاً در صنایع کلان می‌باشد. در این مطالعه سعی بر آن است تا فرآیند تحقیقات در دانشگاه‌های کشور (مطالعه موردی دانشگاه تهران) مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و موانع و چالش‌های پیش‏روی تحقیق و پژوهش در حوزه آب و فاضلاب آسیب‌شناسی شود. هدف از این مقاله، مطالعه عمده و ساختاری عوامل عدم کارآمدی تحقیقات در مسیر پیشبرد اهداف صنعت می‌باشد. از جمله این عوامل می‌توان به بهینه نبودن نظام تحقیقات، عدم ارتباط پویای صنعت و دانشگاه و عدم تعریف مشکلات علمی صنعت برای دانشگاه‌ها، فقدان سیستم کارآمد مدیریت دانش و تبادلات علمی، اعتبارات ناکافی تحقیقات، نادرست بودن ساختار نظام آموزش و پرورش و عدم تناسب با نیاز صنعت، ساختار سازمان‏های دولتی و ... اشاره کرد. پس از بررسی و شناخت ساختاری معایب موجود در سیستم تحقیقات دانشگاهی، راهکارهای مناسب برای رفع نقایص و عملیاتی کردن نتایج حاصل از پژوهش ارائه می‌شود. سعی بر آن است تا راهکارهای ارائه شده علی‌رغم تعمیم‌پذیری، سازگار و متناسب با پژوهش‌های حوزه‌های فعال در حوزه محیط زیست به ویژه آب و فاضلاب باشد.

کلیدواژه‌ها


 
خطیبی، م.، (1382)، "توسعه تحقیقات کاربردی از طریق حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی"، چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، تهران، انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن.
سازمان برنامه‌ و بودجه و وزارت نیرو، (1371)، مبانی و ضوابط طراحی شبکه‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب شهری، نشریه شماره 3-118، انتشارات سازمان برنامه‌وبودجه، تهران، ایران.
شجاعی، م.، (1388)، "تعامل دانشگاه و صنعت و نقش آن در توسعه ملی"، نشریات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، تهران.
شفیعی، م.، رحمانپوری، م.، و بهادری، م.، (1391)، "بررسی موانع و راهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه"، فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری و ارزش‌آفرینی، 1(1)، 5-18.
صداقتی.، ح.، (۱۳۸۶)، "بررسی علل عدم رویکرد پایان‌نامه‌های دانشجویی به رفع نیازهای موجود در صنعت"، اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران.
عرب‌مازار، ع.، جمشیدی، م.ت.، و صالحیان عمران، ا.، (1388)، "آسیب‌شناسی تحقیق و توسعه در سازمان‌های دولتی"، مجله تدبیر، 207، 49-55.