تأثیر متقابل قنات و شبکه آب شهری در محدوده خیابان ناصرخسرو تهران

نوع مقاله : مقالات علمی

چکیده

در این مقاله که به شکل تجربه‏ای کسب شده از یکی از خبرگان صنعت آب و فاضلاب نگاشته شده است تأثیر متقابل قنوات و شبکه آب شهری مورد بررسی قرار گرفته است. تجربه­ ثبت شده مربوط به مشکلات مشاهده شده در محدوده­ خیابان ناصرخسروی تهران در سال 1376 می‏باشد. پس از بیان تجربه و واکاوی آن، عمده مشکلات قنات‏های موجود در بافت شهری کشور به‏همراه توصیه‏هایی برای کاهش وقوع یا تأثیرگذاری این مشکلات ارائه شده است. این مقاله می‏تواند برای متخصصین و مسئولین در شرکت‏های آب و فاضلاب شهری و روستایی، شرکت‏های آب منطقه­ای و نیز مهندسین مشاور و پیمانکاری مفید باشد.
 

کلیدواژه‌ها


 
مالکی، ا.، و خورسندی آقایی، ا.، (1384)،  قنات در ایران: مطالعه موردی قنوات شهر تهران، چاپ اول، انتشارات شرکت پردازش (وابسته به شهرداری تهران).