تجربه کابردی

نوع مقاله : مقالات علمی

چکیده

تجربه کابردی

تازه های تحقیق

تجربه کابردی

کلیدواژه‌ها


تجربه کابردی

اخوان، پ. و باقری، ر.، (1389)، مدیریت دانش از ایده تا عمل، جلد اول، چاپ اول. انتشارات آتی‏نگر.
دری، ب. و صالحی، م.، (1389)، مدیریت تجربه (مبانی، رویکردها و روش‏های به‏کارگیری مدیریت تجربه)، جلد اول، چاپ اول، انتشارات سرآمد.
یاریگر روش، ح.، (1393)، راهنمای درس های فراگرفته شده، جلد اول، چاپ اول، انتشارات پژوهشی هانی.