بررسی کج شدن ناحیه‌ای درختان و سازه‌ها ناشی از نشست خاک در اثر شکستگی لوله شبکه توزیع آب در تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

شکستگی لوله آب باعث آبشستگی خاک و پدیده نشست خاک می­­شود که می­­تواند بسته به نوع خاک و وزن موجب تغییر شکل در سازه و درختان شود. خسارت­های ناشی از این پدیده در ایران توسط بیمه آتش­سوزی پوشش داده می­شود و در هنگام نشست، آتش‌نشانی که زیرنظر شهرداری است به ایمن‌سازی محل می‌پردازد. بررسی و تحلیل داده‌های چهار ساله شکستگی، لوله آب شهری در منطقه 5 تهران انجام شده است. در این تحقیق موارد ترکیدگی لوله شبکه توزیع آب در مکان­هایی که اطلاعات حادثه موجود بوده انتخاب و بررسی شده است. در این حوادث درختان و علایم راهنمایی و رانندگی و تیرهای برق اطراف محل ترکیدگی لوله آب برای حذف اثرات عوامل باد یا آفت و نور خورشید و غیره که بر درختان موثر هستند، بررسی شده است که با توجه به نتایج، باعث کج‌شدن ناحیه‌ای درختان و سازه­ها به‌صورت یک‌طرفه و زیگزاگ در اثر نشست خاک ناشی از شکستگی لوله شبکه توزیع آب شده است.

کلیدواژه‌ها


 
تقوایی، ع. معروفی، س.، و رشتبری، م.، ( 1391)، "مدیریت بحران در نشست‌های ساختمانی، نمونه موردی: شهر تهران"، مدیریت بحران، 1(1)، 23-33.
جهانی، ع.، (1395)، "مدل‌سازی ریسک سقوط درختان چنار خطرآفرین در فضای سبز شهری"، تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، 3(4)، 35-48.
خبرگزاری آنا، (1400)، "نشست آسفالت در خیابان کارگر به‌دلیل ترکیدگی لوله آب"، https://ana.press/fa/news/602694.
خبرگزاری ایرنا، (1401)، "عبور از بزرگراه چمران بدلیل ترکیدگی لوله آب با محدودیت انجام می‌شود"، https://www.irna.ir/news/84791746.
خبرگزاری ایرنا، (1398)، "ترکیدگی لوله آب موجب فرونشست زمین در شهر ری شد"، https://www.irna.ir/news/83533490
خبرگزاری ایلنا، (1395)، "نشست زمین در خیابان ولیعصر به‌دلیل ترکیدگی لوله آب"، https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-369272.
خبرگزاری تسنیم، (1399)، "ترکیدگی لوله آب سبب فرونشست زمین درخیابان خرمشهر مشهد شد"، https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/03/07/2274591.
خبرگزاری جوان، (1397)، "ترکیدگی شاه‌لوله اصلی آب در خیابان محمدیه قزوین باعث نشست زمین و خسارت به ساختمان‌ها شد"، https://www.yjc.news/fa/news/6687386.
خبرگزاری مهر، (1389)، "نشست زمین درمیدان منیره بدلیل ترکیدگی لوله آب بود"، https://www.mehrnews.com/xcd6N.
خبرگزاری مهر، (1391)، "خانه‌های روی آب ورامین و جواب آبفا استان"، https://www.mehrnews.com/news/1800173.
رضائی، م.، و طباطبایی کلور، ر.، (1392)، "بررسی تاثیر عمق و رطوبت بر مقاومت برشی خاک در مزرعه و آزمایشگاه"، هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران، مشهد، https://civilica.com/doc/284411.
شهرداری منطقه هشت تبریز، (1399)، "گزارش امور ارتباطات شهرداری در اصلاح نشست خیابان ناشی از ترکیدگی لوله انتقال آب در خیابان امام خمینی(ره)"، http://m8.tabriz.ir/News/3999/.
عبداللهی، ح.، مامی‌زاده، ج.، و رضایی، ر.، (1399)، "تحلیل شکستگی لوله‌ها در شبکه‌های توزیع آب شهری (مطالعه موردی- بخش صالح آباد- استان ایلام)"، نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، مشهد.
قهساره اردستانی، م.، الهام، م.، نافیان، م.، و بهمنی، م.، (1400)، "شناسایی و ارزیابی خطرآفرینی درختان چنار در خیابان عباس‌آباد اصفهان"، دومین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست، اردبیل.
مستوری، ر.، نوذری، ن.، و حسینی، س.، (1400)، "نقش و اثر آب و خاک بر روی الگوی رشد درختان چنار به‌صورت زیگزاگ در تهران"، مجله گیاهان زینتی، 12(1)، 81-90.
مصلحی، ا.، و جلیلی قاضی‌زاده، م.، (1395)، "مروری بر روابط فشار- شکستگی در شبکه‌های آب‌رسانی"، علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 1(1)، 49-60.
مطیعی، ه.، و قاسم‌نژاد، س.، (1396)، "کاربرد وتوسعه مدل‌های رگرسیونی برای پیش‌بینی میزان شکست لوله‌های شبکه توزیع آب شهری – مورد مطالعاتی ناحیه یک منطقه یک تهران"، علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 2(2)، 48-58.
نافیان، م.، بهمنی، م.، قهساره، ا.، و سلطانی، ع.، (1398)، "ارزیابی و مدل‌سازی خطرآفرینی درختان چنار با استفاده از معیارهای تشخیص خطرآفرینی و آنالیز مولفه اصلی"، مجله پژوهش‌های علوم و فناوری چوب و جنگل، 26(2)، 1-16.
هویدی، ح.، حمیدی فراهانی، ف.، علیا، ع.، و مهدلویی، س.، (1390)، "بررسی علل خشک‌شدن چنارهای خیابان ولیعصر و راه‌کارهای احیای آن‌ها"، پنجمین همایش ملی مهندسی محیط‌زیست، تهران.
Défossez, P., Veylon, G., Yang, M., Bonnefond, J.M., Garrigou, D., Trichet. P., and Danjon, F., (2021), “Impact of soil water content on the overturning resistance of young Pinus Pinaster in sandy soil”, Forest Ecology and Managemen", 480, 118614.
Garrido, F., San Martín, R., and Lario, F., (2015), "Root structure and biomass partitioning in tilted plants from twisted- and straight-stemmed populations of Pinus pinaster Ait", Trees, 29, 759-774, https://doi.org/10.1007/s00468-015-1154-y.
Keller, T., Lamandé, M., Peth, S., Berli,. M., Delenne, J.-Y., Baumgarten, W., Rabbel, W., Radjaï., F., Rajchenbach, J., and Selvadurai, A.P.S., (2013), "An interdisciplinary approach towards improved understanding of soil deformation during compaction", Soil and Tillage Research, 128, 61-80.
Office of the Deputy for Technical Affairs Technical Affairs, (2005), "General specifications for urban water and wastewater pipelines", Criteria Codification and Earthquake Risk Reduction Affairs Bureau, Journal 303.
Mattheck, C., Bethge, K., and Albrecht, W., (1995), Failure modes of trees and related failure criteria, Wind and Trees (pp. 195-203), Cambridge University Press, https://doi.org/10.1017/CBO9780511600425.011 .
Pourhashemi, M., Esmaeilpour, Kh., and Heidari, M., (2012), "The assessment of hazardous oriental plane (Platanus orientalis l.) trees in Valiasr Street of Tehran", Forest Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, 4(3), 265-275.
Wang, X., Wang, X., Sun, X., Graeme, P., and Abdur, R., (2020), "Effect of pavement and water deficit on biomass allocation and whole-tree transpiration in two contrasting urban tree species", Urban Ecosystem, 23, 893-904, https://doi.org/10.1007/s11252-020-00953-z.
Zhang, X. , Knappett, J.A., Leung, A.K., Ciantia, M.O., Liang, T., and Danjon, F., (2020), "Small-scale modelling of root-soil interaction of trees under lateral loads", Plant Soil, 456, 289-305, https://doi.org/10.1007/s11104-020-04636-8.