راهبردها و سیاست‌های توسعه فناوری‌های تصفیه فاضلاب در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده مهندسی هیدرولیک و محیط‌های آبی، موسسه تحقیقات آب، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات آب و فاضلاب، موسسه تحقیقات آب، تهران، ایران

چکیده

طراحی و ترویج روش‌های نوین و برخوردار از راهکارهای علمی و فناورانه، به روز و بومی شده می‌تواند در مدیریت کارآمد صنعت تصفیه فاضلاب و نیز دستیابی به توسعه پایدار مؤثر واقع شود. در این راستا قوانین و سیاست‌های کنونی، بعضاً کارایی لازم را نداشته و یا منتهی به نتایج مطلوب نشده است. از این رو تهیه یک سند راهبردی بالادستی، بویژه در حوزه تخصصی توسعه فناوری‌های تصفیه فاضلاب، با در نظر گرفتن کلیه فرصت‌ها و چالش‌های موجود می‌تواند خلاها را شناسایی نموده و برای مرتفع‌نمودن آنها، ترتیبی اتخاذ نماید تا اقدامات لازم‌الاجرا به دستگاه‌های ذیربط ارجاع گردد. در این تحقیق ضمن آینده‌پژوهی در خصوص توسعه فناوری‌های تصفیه فاضلاب به چشم‌اندازپردازی و تعیین شاخص‌های کمی تا 20 سال آینده با استفاده از نظرات 58 نفر از مدیران بخش آب و فاضلاب کشور،‌ خبرگان صنعت و اساتید دانشگاه ذیل جلسات کمیته فنی و راهبری پرداخته شد. مبنای تدوین اقدامات و سیاست‌های موردنیاز در این پژوهش، نظام نوآوری فن‌آورانه مبتنی بر مولفه‌هایی در جهت توسعه، انتشار و بهره‌برداری از فن‌آوری بوده است. در این تحقیق ضمن احصای چالش‌های توسعه فناوری فاضلاب در کشور به تبیین سیاست‌های مربوطه پرداخته شده است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1400
  • تاریخ دریافت: 02 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 16 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 23 مرداد 1400