تصمیم‎ گیری چند معیاره گروهی فازی برای انتخاب روش مناسب تصفیه آب یک مجتمع دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تیریز

2 استاد گروه آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، سهند، ایران

4 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دانشکده بهداشت

چکیده

در سال‌های اخیر، کشور ایران با مشکل جدی بحران آب مواجه بوده است. از این‎رو، ایجاد تعادل بین منابع آب شیرین موجود و میزان تقاضا و مصرف آن در جوامع، از اهمیت بالایی برخوردار است. به‎همین دلیل مدیریت صحیح منابع آبی و استفاده از روش‌های پیشرفته در تأمین آب شیرین نقش اساسی دارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی کیفی آب قنات دانشگاه و ارائۀ سیستم تصفیۀ مناسب، برای بهره‌برداری از این آب، در مصارف بهداشتی مجموعه ‌ورزشی دانشگاه تبریز، با هدف مدیریت صحیح منابع آب و کاهش مصرف است. برای این منظور، در گام اول، با توجه به نتایج آزمایش‌های کیفی آب قنات، 18 گزینه پیشنهاد شد. سپس برای مقایسه و انتخاب بهترین گزینه، 4 معیار اصلی و 13 زیرمعیار در‌نظر گرفته شد. در این پژوهش از تصمیم‌گیری چندمعیارۀ گروهی و دو روش TOPSIS و جمع وزنی ساده، به‌عنوان روش تصمیم‌گیری برای انتخاب بهترین گزینه، استفاده شد. بدین منظور از نرم‌افزار GFDM برای تحلیل تصمیم‌گیری چندمعیارۀ گروهی کمک گرفته شد. درنهایت براساس نظر تصمیم‌گیران، وزن هر معیار محاسبه‌ و تحلیل‎های لازم انجام پذیرفت. براساس تحلیل‎های صورت‎گرفته، بهترین گزینه از دیدگاه تصمیم‌گیران گزینه H، شامل اسمز معکوس، به‌عنوان روش نمک‌زدایی، فیلتر شنی، کارتریج فیلتر و اولترا فیلتر به‌عنوان پیش‌تصفیه و کلرزنی برای ضدعفونی معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


 
اردکانیان، ر.، و ضرغامی، م.، (1389)، مدیریت طرح‌های توسعۀ منابع آب، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی.
افراسیابی، ن.، احتشامی، م.، و اردکانیان، ر.، (1387)، "طراحی بهینۀ سیستم تصفیۀ آب با روش اسمز معکوس توسط مدل "ROSA، دومین همایش تخصصی مهندسی محیط‌زیست، دانشکدۀ محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران.
صالحی، س.، خانجانی، م.، و بارانی، غ.، (1395)، "ارزیابی اقتصادی تکنولوژی‌های مختلف آب شیرین‌کن"، کنفرانس بین‌المللی توسعۀ پایدار، راه‌کارها و چالش‌ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط‌زیست و گردشگری، دانشگاه تبریز، تبریز.
صفری، س.، ضرغامی، م.، یگانی، ر.، و مسافری، م.، (1400)، "طراحی و ارزیابی چند معیاره سیستمهای نمکزدایی اسمزمعکوس، مطالعه موردی: قنات دانشگاه تبریز"، مجله آب و فاضلاب، (در انتظار چاپ).
ضرغامی، م.، و احسانی، ا.، (1390)، "ارزیابی روش‌های مختلف تصمیم‌گیری چندمعیاره در انتخاب طرح‌های انتقال آب به حوضۀ دریاچۀ ارومیه"، تحقیقاتمنابعآبایران،7(2)، 1-14 .
عبدالمجیدی، ح.، حسام، م.، هزارجریبی، ا.، و دهقانی، ا.، (1390)، "ارزیابی اقتصادی شیرین‌سازی آب دریای خزر به‎روش اسمز معکوس، جهت مصرف شرب استان گلستان"، کنفرانس ملی بهره‌برداری از آب دریا، مرکز بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، کرمان.
فرجودی خ.، و احتشامی م.، (1395)، "مروری بر روش‌های نوین شیرین‌سازی آب و مقایسۀ آن‎ها"، سومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی محیط‌زیست، مرکز راه‎کارهای دستیابی به توسعۀ پایدار موسسۀ آموزش عالی مهر اروند، تهران.
میرباقر، س.، و شمس ا.، (1387)، "امکان‌سنجی استفاده از فن‌آوری اسمز معکوس در تصفیۀ آب‌های لب‌شور، جهت تأمین آب شرب شهری در کشور"، چهارمین کنگرۀ ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران.
ملایی، س.، و نصرآبادی، م.، ( 1396)، "طراحی بهینه، سیستم تصفیۀ آب به کمک نرم‌افزار "ROSA، اولین کنفرانس تخصصی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست پایدار، شیروان.
Elguera, A.M., and Ba´ez, S.O.P., (2005), "Development of themost adequatepre-treatment for high capacity seawater desalination plantswith open intake", Desalination, 184(1-3), 173-183.
Ede, A., (2006), The chemical element, A historical perspective, Greenwood Press, USA.
Lee, J., Ruan, D., Zhang, G., and Wu, F., (2006). Multi-objective group decision making methodos, software and applications with fuzzy set techniques, Imperial College Press.
Morenski, F., (1992)," Current pretreatment requirements forreverse osmosis membraneapplications", Official Proceedings of the 53rd International Water Conference, pp. 325-330, Pittsburgh, PA, USA, 19-21 October.
Sharon, H., and Reddy, K.S., (2015), "A review of solar energy driven desalination technologies", Renewable and Sustainable Energy Reviews, 41, 1080-1118.
Zarghami, M., and Szidarovszky, F., (2011), Multicriteria analysis: Applications to water and environment management, Springer Science & Business Media.