طرح بهینه تجهیز اماکن مسکونی به لوازم کاهنده مصرف آب (مطالعه موردی شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسندگان

1 مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

2 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

3 معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

چکیده

با توجه به اهمیت نقش مدیریت مصرف آب به‎عنوان بخش بزرگی از مدیریت تقاضا، استفاده از تجهیزات و لوازم کاهنده مصرف که در بعد فنی مدیریت مصرف مطرح می‎شود، می‎تواند تأثیر قابل‎توجهی در کاهش مصرف آب شهری داشته باشد. این سوال مطرح می‎شود که چنان‎چه شرکت‎های آب و فاضلاب تصمیم به اجرای طرح تجهیز اماکن مسکونی به لوازم کاهنده مصرف داشته باشند، چگونه آن را اجرایی سازند. در این مقاله طرح بهینه تجهیز اماکن مسکونی به لوازم کاهنده مصرف ارائه شده است که در طی آن با توجه به اطلاعات و آمار سال 1396 برای مشترکین شهر اصفهان و قیمت‎های همان سال، بسته لوازم کاهنده، جامعه هدف و روش اجرای طرح بیان شده است. با توجه به نمودار سود-هزینه بسته‎های تعریف شده لوازم کاهنده (6 بسته)، بسته بهینه لوازم کاهنده مصرف برای هر واحد مسکونی شامل 3 سرشیر کاهنده (پرلاتور)، 1 سردوش و 1 فلاش تانک است. با توجه به هزینه و تأثیری که این بسته در کاهش مصرف دارد، مشترکین پرمصرفی که متوسط مصرف ماهانه آن‎ها دو برابر الگوی مصرف است، به‎عنوان جامعه هدف برگزیده شدند. از بین سه روش پیشنهادی برای اجرای طرح، با توجه به بعد اقتصادی و اجرایی، روش توزیع بسته لوازم کاهنده مصرف در بین مشترکین جامعه هدف و دریافت هزینه آن از طریق اقساط بر روی قبوض آب‎بها، دارای دوره بازگشت کوتاه‎تر و امکان بیشتر برای اجرا شدن، است.

کلیدواژه‌ها


 
ملاباشی، ا.، (1397)، "ارائه روش اندازه‎گیری اجزای مصرف آب خانگی (مطالعه موردی شهر اصفهان)"، دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب، اصفهان.
ملکی نسب، ا.، و قالیباف سرشوری، م.، (۱۳۸۶)، "بررسی کاهش مصرف آب خانگی به‎واسطه نصب تجهیزات و شیرآلات کم‎مصرف"، اولین همایش سازگاری با کمآبی، تهران.
ملکی نسب، ا.، ابریشم چی، ا. و قالیباف سرشوری، م.، (۱۳۸۶)، (ارزیابی صرفه‎جویی در مصرف آب خانگی به‎واسطه استفاده از قطعات کاهنده مصرف"، مجله آب و فاضلاب، 62، 2-11.
یونسلو، ص.، (1387)، "مدیریت تقاضای آب شهری"، همایش تأمین، تقاضا و مدیریت مصرف، تهران.
Cahill, R., Lund, J.R., DeOreo, B., and Medellin-Azuara, J., (2013), “Household water use and conservation models using Monte Carlo techniques”, Journal of Hydrology and Earth System Sciences, 17, 3957-3967.
DeOreo, W.B., and Mayer, P.W., (2013), Residential end uses of water study update, Water Research Foundation, Denver.
DeOreo, W.B., Mayer, P.W., Dziegielewski, B., and Kiefer, J.C., (2016), Residential end uses of water, Version 2: Executive Report, Water Research Foundation, Denver.
Heaney, J.P., DeOreo, W.B., and Mayer, P.W., Lander, p., Harpring, J., Stadjuhar, L., Countney, B., and Buhlig, L., (1998), “Natural of residential water use and effectiveness of conservation programs”, Basin Boulder Area Sustainability Information Network.
Mayer, P.W., DeOreo, W.B., Opitz, E.M., Kiefer, J.C., Davis, W.Y., Dziegielewski, B., and Nelson, J.O., (1999), Residential end use of water, AWWA Research Foundation and American Water Works Association, Denver.
Mayer, P.W., DeOreo, W.B., Towler, E., and Lewis, D.M., (2003), Residential indoor water conservation study, East Bay Municipal Utility District and The United States Environmental Protection Agency, Colorado.
Mayer, P.W., DeOreo, W.B., Towler, E.,Martien, L., and Lewis, D.M., (2004), Tampa Water Department residential water conservation study, East Bay Municipal Utility District and The United States Environmental Protection Agency, Colorado.
Roberts, P., (2005), Yarra Valley Water 2004 residential end use measurement study, Yarra Valley Water.
Tsai, Y., Cohen, S., and Vogel, R.M., (2011), “The impact of water conservation strategies on water use: Four studies”, Journal of the American Water Resources Association, 47(4), 687-701.