دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 7-76 

مقالات علمی

2. بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایستگاه‌های پمپاژ با استفاده از ابزار Darwin Scheduler

صفحه 3-12

جواد کرمی؛ علیرضا مقدم؛ علیرضا فرید حسینی؛ حسین ثنایی نژاد؛ علی نقی ضیایی


یادداشت فنی (ترویجی)

7. آسیب شناسی اجرا و توسعه طرح های فاضلاب در ایران

صفحه 46-51

علی‌اصغر قانع؛ مجید قنادی