اخبار و اعلانات

کسب رتبه A در ارزشیابی سال 1399 توسط انجمن آب و فاضلاب ایران

بدینوسیله کسب رتبهA  با مجموع امتیاز 1304.25 توسط انجمن آب و فاضلاب ایران در ارزیابی سال 1399 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به اعضای محترم هیئت مدیره و کلیه اعضای حقیقی و حقوقی انجمن و جامعه آب و فاضلاب کشور تبریک گفته و امیدواریم با حمایت همه این عزیزان شاهد ارتقای فعالیتها و تاثیرگزاری بیش از پیش انجمن آب و فاضلاب ایران در سطح جامعه علمی و کارشناسی کشور باشیم.

مطالعه بیشتر

کسب رتبه A در ارزشیابی سال 1398 توسط انجمن آب و فاضلاب ایران

بدینوسیله کسب رتبه A با مجموع امتیاز 1483.5 توسط انجمن آب و فاضلاب ایران در ارزیابی سال 1398 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به اعضای محترم هیئت مدیره و کلیه اعضای حقیقی و حقوقی انجمن و جامعه آب و فاضلاب کشور تبریک گفته و امیدواریم با حمایت همه این عزیزان شاهد ارتقای فعالیتها و تاثیرگزاری بیش از پیش انجمن آب و فاضلاب ایران در سطح جامعه علمی و کارشناسی کشور باشیم.

مطالعه بیشتر

تقدیر از عملکرد انجمن آب و فاضلاب

تقدیر از عملکرد انجمن آب و فاضلاب در مراسمی که روز سه شنبه 11 بهمن ماه 1399 برگزار شد از انجمن آب و فاضلاب ایران توسط شورای انجمن های علمی کشور و کمیسیون انجمن های علمی وزارت عتف، به دلیل شیب رشد جهشی فعالیتهایش تقدیر بعمل آمد. آقای مهندس شاهنگیان مسئول محترم روابط عمومی انجمن این لوح تقدیر را دریافت کردند. این موفقیت را به اعضای محترم هیئت مدیره و اعضای محترم انجمن تبریک می گوییم.

مطالعه بیشتر

اعلام رتبه نشریه علمی علوم و مهندسی آب و فاضلاب

معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نتایج ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی در سال ۱۳۹۸ را اعلام نمود. براساس نتایج اعلام شده، نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب در اولین ارزیابی پس از 3 سال از شروع انتشار با کسب 685 امتیاز موفق به کسب رتبه "ب" شد. این موفقیت را به اعضای محترم هیئت تحریریه نشریه و تمامی اعضای محترم انجمن آب و فاضلاب ایران تبریک عرض می‌نماییم. امید است انشااله با تلاش بیشتر مدیران نشریه و ارسال مقالات ارزشمند محققین محترم دانشگاهی و کارشناسان محترم حوزه آب و فاضلاب در آینده نزدیک شاهد ارتقای بیشتر نشریه و تحقق اهداف ...

مطالعه بیشتر

اعطای مجوز پروانه انتشار به نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب:

اعطای مجوز پروانه انتشار به نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب: این نشریه بر اساس مجوز کمیسون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به شماره 3/18/290129 مورخ 1395/12/16 و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 86092 مورخ 1398/10/30 دارای پروانه انتشار می باشد.

مطالعه بیشتر

دعوت به نشر مقالات

از کلیه نویسندگان مقالات برتر و منتخب اولین همایش ملی مدیریت مصرف آب دعوت می شود مقاله خود را پس از تکمیل با فرمت مجله از طریق سایت نشریه ارسال فرمایند. 

مطالعه بیشتر

تفاهم نامه با انجمن آب و فاضلاب ایران

شرکت آب و فاضلاب استان تهران طی تفاهم نامه ای با انجمن آب و فاضلاب ایران به مدت 2 سال نشریه علمی ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضلاب را تحت حمایت مادی و معنوی خود فرار داد.

مطالعه بیشتر

اعطای مجوز علمی-ترویجی به نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب:

اعطای مجوز علمی-ترویجی به نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب:  مجوز نهایی نشریه علمی-ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضلاب بـا صاحب امتیازی انجمن آب و فاضـلاب ایران، با مدیر مسـئولی مسـعود تابش و سـردبیری حمیدرضا صـفوی و عضویت (مسـعود تابش، سـیمین ناصری، ناصر طالب بیدختی، منوچهر وثوقی، بیژن بینا، علی ترابیان، حمیدرضا صـفوی، افشـین تکدسـتان، محمدحسـین صراف زاده، سارا نظیف، علی اکبر عظیمی، سیدحسین سجادی‌فر، مجید قنادی) بعنوان اعضای هیأت تحریریه در بهمن 1395 صادر شد.  

مطالعه بیشتر