بر اساس نویسندگان

ا

ب

پ

 • پاکروح، شاهین [1] معاون مهندسی و توسعه، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهران، ایران
 • پرهیزکار، فرشید [1] گروه سیستم های انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • پهلوانی، پرهام [1] استادیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران.
 • پورعلی، امید [1] گروه سیستم های انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • پورمحمدی، آناهیتا [1] گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • پیری حور، حسن [1] کارشناس پدافند غیرعامل شرکت مهندسی بهساز روش / مقیم در مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل آب و فاضلاب استان تهران
 • پیغمبردوست، سید جمال الدین [1] دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه تبریز

ت

 • تابش، مسعود [2] استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
 • ترابی، مینا [1] گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ترابیان، علی [1] استاد و عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
 • تکدستان، افشین [1] اهواز- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط
 • تکدستان، افشین [1] دانشیار، مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • تهامی پور، مرتضی [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • توسلی، امید [1] گروه عمران، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • توکلی، امید [1] انرژی و محیط زیست، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ث

ج

چ

 • چاجی، لیلا [1] رییس گروه دفتر مجامع عمومی، شرکت آب و فاضلاب استان
 • چوپان، یحیی [1] گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ح

خ

د

 • داودآبادی، محمد [1] کارشناس مسول
 • داوری، نیلا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • دباغ، رحیم [1] گروه مهندسی صنایع-دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی ارومیه- ارومیه- ایران
 • دباغ، رحیم [1] گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران

ر

ز

س

ش

ص

ض

 • ضرغامی، مهدی [1] استاد، گروه آب، دانشکده مهندسی عمران و پزوهشکده محیط زیست، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • ضیایی، علی نقی [1] گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی