اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 247
تعداد پذیرش 107
تعداد عدم پذیرش 70

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 204
تعداد مشاهده مقاله 46504
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 55918
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 93 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 204 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 106 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 118 روز