اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 269
تعداد پذیرش 112
تعداد عدم پذیرش 72

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 220
تعداد مشاهده مقاله 53172
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 70183
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 91 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 203 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 104 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 115 روز