اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 352
تعداد پذیرش 163

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 324
تعداد مشاهده مقاله 144724
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 118930
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 88 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 197 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 136 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 109 روز