اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 328
تعداد پذیرش 155

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 309
تعداد مشاهده مقاله 125489
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 109665
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 89 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 201 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 138 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 112 روز