اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 298
تعداد پذیرش 133
تعداد عدم پذیرش 97

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 246
تعداد مشاهده مقاله 93434
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 89125
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 93 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 200 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 142 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 118 روز