اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 317
تعداد پذیرش 142

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 280
تعداد مشاهده مقاله 113014
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 100821
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 91 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 198 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 140 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 116 روز