کلیدواژه‌ها = آب آشامیدنی
تعیین میزان سرانه شرب در راستای اجرای پروژه‌ی جدا‌سازی آب شرب و بهداشتی (مطالعه موردی: حوزه‌ی شهری بجستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

10.22112/jwwse.2022.323869.1303

محمدرضا اختصاصی؛ فاطمه محمدزاده؛ سید زین العابدین حسینی؛ عبدالرسول نگارش؛ محمد علایی


بررسی حذف آرسنیک از آب آشامیدنی با استفاده از ماده منعقد کننده کلرورفریک

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 55-61

10.22112/jwwse.2021.284006.1271

سینا کریمی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس ستوده نیا