مشکلات و مناسبترین راه کارهای تهیه، بهره برداری و نگهداری بهینه از تجهیزات ابزار دقیق در شرکت های آب و فاضلاب

نوع مقاله: یادداشت فنی

نویسنده

شرکت آب و فاضلاب شهری استان همدان

10.22112/jwwse.2019.129853.1085

چکیده

کیفیت و دقت عملکرد تجهیزات ابزار دقیق از جمله فلومترها، فشار سنج ها، ارتفاع سنج ها، شیرآلات در شرکت های آب و فاضلاب به این دلیل که ملاک اندازه گیری و ارائه دهنده اطلاعات از وضعیت تاسیسات می باشند و در تصمیم گیری کارشناسان و مدیران نقش تعیین کننده ای دارند از اهمیت بالایی برای کلیه شرکت های آب و فاضلاب برخوردار می باشد زیرا این گونه تجهیزات تنها وسایل اندازه گیری و کنترل آب تولیدی، فشار شبکه های توزیع آب و تولید کننده سایر اطلاعات مورد نیاز در کلیه شرکت های آبفا در سراسر جهان هستند که نقش مهمی در اتخاذ تصمیمات مناسب کارشناسی و مدیریتی می توانند داشته باشند. لذا باید همواره یکی از اهداف و سیاست های مسئولین شرکت ها علاوه بر تهیه و خرید تجهیزات ابزار دقیق مقاوم و با دقت بالا، بررسی صحت عملکرد تجهیزات در طول زمان باشد. در اینصورت اطلاعات مورد نیاز مرتبط با تاسیسات با دقت مناسب اندازه گیری شده و تصمیمات اتخاذ شده بر اساس اطلاعات درست می باشد. بنابراین خرید تجهیزات ابزار دقیق با کیفیت مناسب بر اساس یک فرایند مشخص و همچنین بررسی صحت عملکرد تجهیزات ابزار دقیق نصب شده در دوره های زمانی معین بمنظور حصول اطمینان از عملکرد مناسب تجهیزات ضروری می باشد. در این مقاله با توجه به تجرییات بدست آمده، مشکلات و مناسبترین راه کارهای رفع مشکلات جهت خرید، بهره برداری بهینه و نگهداری از تجهیزات در شرکت های آب و فاضلاب ارائه شده است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398
  • تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 05 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 07 اردیبهشت 1398