کلیدواژه‌ها = تصفیه فاضلاب
راهبردها و سیاست‌های توسعه فناوری‌های تصفیه فاضلاب در ایران

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4-14

10.22112/jwwse.2021.273237.1260

سید محمد هادی مشکاتی؛ نازنین هم نبرد؛ علیرضا ولی‌پور؛ عباس اکبرزاده


بررسی حذف گازوئیل شناور بر روی آب به روش اکسیداسیون با کمک آهن شش‌ظرفیتی

دوره 2، شماره 4، دی 1396، صفحه 24-30

10.22112/jwwse.2018.88763.1013

امیر رضا طلایی خوزانی؛ مرضیه باقری؛ طاهره قربانی؛ مهسا اعمی


تاثیر استفاده از فرآیند ترکیبی اکسیداسیون شیمایی و بیولوژیکی در تصفیه فاضلاب

دوره 2، شماره 3، مهر 1396، صفحه 33-40

10.22112/jwwse.2018.97395.1044

داود کاه فروشان؛ علی برادر خوش فطرت؛ رضا ایرانی