کلیدواژه‌ها = مناطق مجزای ایزوله شده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقدار سرانه مصرف شبانه آب خانگی درکشورهای مختلف

دوره 5، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 24-30

10.22112/jwwse.2020.220628.1191

جواد نوروزی؛ محمد رضا جلیلی قاضی زاده؛ ایمان مصلحی