دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

1. بررسی رابطه بین میزان تغییرات سطح زمین در اثر فرونشست و آب‌زیرزمینی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Sentinel-1 و مدل‌های آماری (منطقه مورد مطالعه: دشت ورامین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

10.22112/jwwse.2021.261650.1232

محمدعلی اطهری؛ حمیدرضا عزیزی؛ سید شهاب هاشمی؛ حمیدرضا هنری


2. راهبردها و سیاست‌های توسعه فناوری‌های تصفیه فاضلاب در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1400

10.22112/jwwse.2021.273237.1260

سید محمد هادی مشکاتی؛ نازنین همنبرد؛ علیرضا ولی‌پور؛ عباس اکبرزاده


مقالات علمی

3. بررسی اثر هضم هوازی لجن بر کیفیت آبگیری لجن مازاد سیستمSBR تصفیه‌خانه شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.22112/jwwse.2022.304696.1284

مسعود طاهریون؛ بهزاد آقابابایی؛ سجاد محمدی؛ سید وحید غلمان؛ اکبر صالحی وزیری


مقاله مروری

4. مروری بر عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون اصلاح شده با نانومواد معدنی، کربنی و ترکیبی از آن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

10.22112/jwwse.2022.316060.1297

فاطمه پسندیده پور؛ فواد غلامی؛ آذر اسدی