دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر نانواکسید روی و نانواکسید مس بر مقاومت و جذب آلایندگی در آسفالت متخلخل در رواناب سطحی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22112/jwwse.2023.367762.1329

رامتین صبح خیز فومنی؛ طاهر رجایی؛ اسماعیل فاتحی فر


بهینه سازی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته رادیکال سولفاتی برای ;کاهش مواد آلی پساب کارخانه خمیر و کاغذ با استفاده از روش پاسخ سطح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.22112/jwwse.2023.370878.1334

علی طهماسبی؛ محمد حسین صرافزاده؛ سید بهنام غفاری


ارزیابی پیوند آب-انرژی در صادرات و واردات برق ایران با استفاده از رویکرد آب مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22112/jwwse.2023.366738.1331

مرتضی تهامی پور زرندی؛ عرفان اسماعیل زاده هنجی


کالیبراسیون شبکه‌های توزیع آب با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت متغیر فشار در گره‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22112/jwwse.2023.350090.1320

مهدی دینی؛ غلامرضا عباسپور؛ سیده عطری ثاقبیان


تصفیه فسفات زهاب‌های کشاورزی با استفاده از راکتورزیستی کاه و کلش گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22112/jwwse.2023.382425.1347

آتنا نادری؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی؛ محمد بی جن خان؛ مجتبی اکرم


بررسی عملکرد روش ترکیبی دگینگ با الگوریتم پایه درخت هوفدینگ در طبقه‎بندی کیفی آب شرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

10.22112/jwwse.2023.360223.1326

محمدتقی ستاری؛ سحر جاویدان


"حذف آرسینیک از آب آشامیدنی با استفاده از ماده منعقد کننده آلوم"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.22112/jwwse.2023.375872.1332

سینا کریمی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس ستوده نیا


برآورد کمی و کیفی پساب خاکستری (مطالعه موردی: مجموعه خوابگاهی دانشگاه اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.22112/jwwse.2023.386768.1353

شروین جمشیدی؛ علی دهنوی


بررسی تاثیر ابعاد نانو مواد CuO در بهبود خواص آبدهی و گرفتگی غشا اولترافیلتراسیون نانوکامپوزیت PVDF در تصفیه فاضلاب شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.22112/jwwse.2023.381620.1349

مهیار پاکان؛ مریم میرآبی؛ علیرضا ولی‌پور


ایجاد نواحی مجزای اندازه‌گیری در شبکه توزیع آب با استفاده از شاخص‌های انتخاب بهینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1402

10.22112/jwwse.2023.378266.1341

محمد کاکش پور؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ سید عباس حسینی؛ احمد شرافتی


برآورد پیامدهای محیط‌زیستی تجمعی سامانه‌های نمک‌زدایی برمبنای شاخص‌های ReCiPe مورد استفاده در ارزیابی چرخه حیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1402

10.22112/jwwse.2023.364061.1328

فرانک هاشم پور؛ علیرضا پرداختی؛ شروین جمشیدی


تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر فقر آبی در ایران با استفاده از رویکرد (PLS-SEM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1402

10.22112/jwwse.2023.392530.1360

سحر صفرپور؛ مجید مداح؛ سید حسین سجادی‌فر


یادداشت فنی (ترویجی)

بررسی فنی، محیط‌زیستی و اقتصادی شیرین‌سازی آب شور و تحلیل شرایط برای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22112/jwwse.2023.394456.1362

محمدرضا فدائی تهرانی؛ مریم ابارشی


مروری بر فاضلاب حاوی مواد شوینده: خصوصیات و روش‌های تصفیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22112/jwwse.2023.391754.1359

الهام عبداله زاده شرقی؛ غزاله فریدی زاد


محاسبه احتمال شکست کیفیت شبکه‎ های توزیع آب به منظور برآورد ریسک با استفاده از شبکه ‎های بیزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22112/jwwse.2023.389324.1356

مسعود تابش؛ سارا مشهدی تفرشی


مکان‌یابی نقطه میانگین ناحیه فشاری در شبکه‌های توزیع آب بر اساس تحلیل هیدرولیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

10.22112/jwwse.2023.404414.1368

رضا معاشری؛ محمد رضا جلیلی قاضی زاده


ارزیابی عملکرد آزمایشگاه ها با مقایسات بین آزمایشگاهی: آزمایشگاه مرجع شرکت آب و فاضلاب استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

10.22112/jwwse.2023.396294.1364

مهتاب باغبان؛ نوشین سهراب‌نیا؛ محمدرضا شیرازی؛ فهیمه مهرانفر


تعیین ضریب حداکثر تقاضای لحظه‌ای در شبکه‌های توزیع آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

10.22112/jwwse.2023.394036.1361

رامتین مظاهری؛ محمد رضا جلیلی قاضی زاده؛ همایون مطیعی


پیش‌بینی کوتاه‌مدت خشک‌سالی هیدرولوژیکی با استفاده از روش مبتنی بر یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22112/jwwse.2023.381217.1345

عباس نوری نژاد؛ فرهاد هوشیاری پور؛ مجید دهقانی