کلیدواژه‌ها = ارزیابی ریسک
تدوین روش تحلیل ریسک چندشاخصه استفاده از پساب در کاربری‌های مختلف

دوره 6، شماره 3، مهر 1400، صفحه 36-46

10.22112/jwwse.2021.270952.1252

جواد شفیعی نیستانک؛ عباس روزبهانی؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره


ارزیابی ریسک در واحدهای کلرزنی تصفیه آب و فاضلاب به روش FMEA

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 31-40

10.22112/jwwse.2020.221545.1193

حانیه محسن زاده هدشی؛ حسام رزم ارا؛ علی دشتی؛ هادی روستا؛ هادی نخعی؛ ثمانه توکلی امینیان؛ مسعود روحبخش؛ علی فضایلی ترابی