کلیدواژه‌ها = ایده برتر
ایده برتر

دوره 8، شماره 2، تیر 1402، صفحه 83-85

10.22112/jwwse.2023.180851


ایده برتر

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 96-97

10.22112/jwwse.2023.174420


ایده برتر

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 83-85

10.22112/jwwse.2022.156472


ایده برتر

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 94-94


ایده برتر

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 101-101


ایده برتر

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 88-89


ایده برتر

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 83-84


ایده برتر

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 87-87


ایده برتر

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 84-84


ایده برتر

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 72-72