کلیدواژه‌ها = جاذب‌های معدنی
مروری بر فرآیند جذب سطحی در حذف آلاینده‌های دارویی از محلول‌های آبی و پساب‌ها

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 34-50

10.22112/jwwse.2020.172209.1147

حسن اقدسی نیا؛ پریسا مشینچی؛ سید جمال الدین پیغمبردوست؛ محمود زارعی؛ حسین رهبری آسیابی؛ احمدرضا محمدیان سودمند