نویسنده = ������������ ��������
بررسی حذف آرسنیک از آب آشامیدنی با استفاده از ماده منعقد کننده کلرورفریک

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 55-61

10.22112/jwwse.2021.284006.1271

سینا کریمی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس ستوده نیا