نویسنده = ������������ ������������
مروری بر عوامل موثر در روش فقر و غنا برای تولید پلاستیک زیستی از لجن مازاد تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 15-29

10.22112/jwwse.2020.230356.1207

آذر اسدی؛ فریناز احمدی؛ علی اکبر زینتی زاده؛ علی نامور اصل