نویسنده = ���������� �������� ��������
تأثیر کاربرد لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط کشت گلخانه‌ای گل آفتابگردان زینتی

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 34-40

10.22112/jwwse.2020.215767.1182

الهام محمدیان؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ مریم وراوی پور