نویسنده = ������������ ����������
بررسی سطح توسعه ‏یافتگی شرکت های آب و فاضلاب شهری با استفاده از روش تحلیل عاملی و خوشه‌بندی

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 22-33

10.22112/jwwse.2020.209829.1176

سید حسین سجادی‌فر؛ مسعود خشائی؛ محمد داودآبادی؛ عبدالمجید راه پیما؛ غلام رضا ابراهیم آبادی