نویسنده = ���������� ������ �������� ������ ��������������
تدوین روش تحلیل ریسک چندشاخصه استفاده از پساب در کاربری‌های مختلف

دوره 6، شماره 3، مهر 1400، صفحه 36-46

10.22112/jwwse.2021.270952.1252

جواد شفیعی نیستانک؛ عباس روزبهانی؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره


تأثیر کاربرد لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط کشت گلخانه‌ای گل آفتابگردان زینتی

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 34-40

10.22112/jwwse.2020.215767.1182

الهام محمدیان؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ مریم وراوی پور