نویسنده = ���������������� ����������
بررسی میزان املاح و برخی آلاینده‌ها در شبکه آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی دشت شمال خوزستان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 14-22

10.22112/jwwse.2020.152450.1115

لیندا پورسلیم؛ داود کاه فروشان؛ امان اله عبادی؛ میلاد محمدی