تفسیری بر هزینه‌های تمام شده طرح‌های تأمین و انتقال آب استان سمنان

نوع مقاله: مقالات علمی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

2 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره/شرکت آب منطقه ای سمنان

10.22112/jwwse.2019.157827.1120

چکیده

کاهش ظرفیت منابع آبی کشور خصوصاً در حوضه آبریز کویر مرکزی، اجرای طرح‎های تأمین و انتقال منابع آب را ضروری نموده است. آگاهی از هزینه تمام شده این طرح‌ها می‌تواند بر نظام تعرفه‌گذاری و سیاست‌های مدیریت مصرف آب موثر باشد. برای کالای آب شرب که جنبه مصرف نهائی دارد، کشف قیمت واقعی بر مبنای تقاضا، در تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و اصلاح الگوی مصرف آب شرب اهمیت دارد. در این تحقیق بر مبنای اطلاعات مستند، هزینه تمام شده برای طرح‌های مزبور در محدوده استان سمنان محاسبه شده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد برای پروژه‌های تأمین و انتقال آب، اختلاف قابل‎توجهی بین قیمت تمام شده و تعرفه وضع شده وجود داشته و به آب به‎عنوان یک کالای اقتصادی (که بحث سود و زیان آن مطرح باشد) نگریسته نمی‌شود. علاوه‎بر این، با نظام قیمت‌گذاری موجود، نمی‌توان انتظار بهبود مدیریت مصرف آب (به‎خصوص در بخش شرب) را داشت.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 30 آبان 1397
  • تاریخ بازنگری: 13 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 18 خرداد 1398