مروری بر عملکرد سیستم تماس دهنده بیولوژیکی دوار جهت تصفیه پسابهای فنولی

نوع مقاله: مقالات علمی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

10.22112/jwwse.2019.151218.1112

چکیده

ترکیبات فنولیک جزء هیدروکربن های آروماتیک حلقوی (PAHs) و مهمترین آلاینده های محیط زیست هستندکه در پساب بسیاری از صنایع از جمله پالایشگاه، پتروشیمی، صنایع فولاد سازی و کارخانه ذوب آهن با میانگین غلظت 10 تا 2000 میلی گرم بر لیتر یافت می شوند. حذف این ترکیبات قبل از رها کردن آنها در طبیعت و استفاده مجدد از پساب از اهمیت ویژه ای برخودار است. از میان روش های حذف فنول، تصفیه زیستی یک روش دوستدار طبیعت و مقرون به صرفه به حساب می آید و در این بین سیستم تماس دهنده بیولوژیکی دوار (RBC) به عنوان یکی از کارآمد ترین فرآیندهای تصفیه پساب رشد چسبیده بستر ثابت برای تصفیه ثاتویه و پیشرفته با راندمان 85 تا 99 درصد در حذف فنول شناخته می شود. از مزیتهای تماس دهنده های بیولوژیکی دوار می توان به مقاومت در مقابل شوکهای هیدرولیکی و آلی، احتمال کم ایجاد شرایط بیهوازی، خاصیت ته نشینی بسیار بالای لجن تولید شده، نیاز به فضای کم، هزینه تامین انرژی بسیار پایین، سادگی و سهولت در راهبری و بهره برداری، عدم نیاز به افراد متخصص جهت نظارت و بهره برداری، هزینه تعمیر و نگهداری پایین اشاره کرد. بررسی حاضر به معرفی سیستم RBC، مقایسه آن با دیگر روش های تصفیه فنول، بیان تاریخچه، نحوه طراحی راکتور و پارامترهای عملیاتی اثرگذار بر روی آن می پردازد. در پایان پژوهش های پیشین در زمینه حذف فنول توسط سیستم RBC مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها