دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

بررسی اثر هضم هوازی لجن بر کیفیت آبگیری لجن مازاد سیستمSBR تصفیه‌خانه شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.22112/jwwse.2022.304696.1284

مسعود طاهریون؛ بهزاد آقابابایی؛ سجاد محمدی؛ سید وحید غلمان؛ اکبر صالحی وزیری


مقاله مروری

مروری بر عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون اصلاح شده با نانومواد معدنی، کربنی و ترکیبی از آن‎ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

10.22112/jwwse.2022.316060.1297

فاطمه پسندیده پور؛ فواد غلامی؛ آذر اسدی


مقاله پژوهشی

بررسی کارایی پردازش کربنیزاسیون گرمابی بر تولید بیوگاز ناشی از هضم بیهوازی مواد آلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22112/jwwse.2021.297114.1281

رضا قاسم زاده؛ محمد علی عبدلی؛ امید بزرگ حداد؛ مریم پازکی


مقاله مروری

بررسی فناوری تالاب تصفیه شناور و نقش آن در تصفیه فاضلاب صنعت نساجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22112/jwwse.2021.297363.1282

لعبت تقوی؛ فاطمه گلریزخاتمی


مروری بر نگاه ترمودینامیکی به بیلان آب با تأکید برانتروپی و اصل تولید حداکثر انتروپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22112/jwwse.2021.304851.1285

دیبا Ghonchepour؛ عبدالرضا بهره مند


مقاله پژوهشی

تحلیل عددی نشست زمین ناشی از برداشت آب از چاه پمپاژ در نواحی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22112/jwwse.2022.306599.1287

مجتبی انصاری شاد؛ مجید نوریان بیدگلی


بهبود کیفیت زه‏آب‏های شور به روش گیاه‌پالایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22112/jwwse.2022.313508.1295

جهانگیر عابدی کوپایی؛ امیر قدس مطهری؛ نیلوفر نجفی


بررسی عددی ورودی مخازن ته‌نشست ابتدایی در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب دایره شکل با Flow3D

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

10.22112/jwwse.2022.311920.1294

رامتین صبح خیز فومنی؛ علیرضا مردوخ پور؛ صادق حسینی