دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی نقش سرمایه‌های اجتماعی در مدیریت بحران‌های کم‌آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

10.22112/jwwse.2022.263485.1240

مسعود حراقی؛ مریم حراقی


بررسی عملکرد فرایند اکسیداسیون پیشرفته پرسولفات سدیم فعال شده با سرباره صنایع فولاد در حذف آنتی بیوتیک آزیترومایسین از پساب دارویی و بیمارستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

10.22112/jwwse.2022.306832.1290

لاله خسروی پور؛ ناصر مهردادی؛ افشین تکدستان؛ غلام رضا نبی بیدهندی


مروری بر حذف بور از آب دریا با استفاده ازفناوری اسمز معکوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

10.22112/jwwse.2022.314769.1296

زهره موسوی نسب؛ شیدا اسمعیل‌زاده؛ امیر حسین حقیقی


تعیین میزان سرانه شرب در راستای اجرای پروژه‌ی جدا‌سازی آب شرب و بهداشتی (مطالعه موردی: حوزه‌ی شهری بجستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

10.22112/jwwse.2022.323869.1303

محمدرضا اختصاصی؛ فاطمه محمدزاده؛ سید زین العابدین حسینی؛ عبدالرسول نگارش؛ محمد علایی


ارزیابی تلفیق روش‌های مدیریت فشار با عملیات مدیریت شبکه بمنظور کاهش هدر رفت آب با استفاده از تکنیک تصمیم گیری تاپسیس - ویکور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

10.22112/jwwse.2022.307115.1289

محمدهادی حقیقت نژاد؛ رضا توکلی مقدم؛ حسین عموزادخلیلی


مروری بر عملکرد غشاهای اصلاح شده پلیمری اولترافیلتراسیون جهت کاهش گرفتگی در تصفیه پساب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1401

10.22112/jwwse.2022.336156.1314

آذر اسدی؛ مینا دولتشاه؛ مریم عطایی


بررسی نقش تعویض کنتورهای خانگی در کاهش هدررفت ظاهری مطالعه موردی (منطقه 3 آبفا اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1401

10.22112/jwwse.2022.328977.1308

زهرا عبداله قاضی؛ نسیم بارانی


بحران آب: دوراهی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1401

10.22112/jwwse.2022.330611.1311

مسعود رضایی


مروری بر عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون اصلاح شده با نانومواد معدنی، کربنی و ترکیبی از آن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1401

10.22112/jwwse.2022.316060.1297

فاطمه پسندیده پور؛ فواد غلامی؛ آذر اسدی


فناوری های هوشمند و نوآوری سبز در صنعت تصفیه خانه های فاضلاب: نقش میانجی پایداری شرکت و استراتژی های پایداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.22112/jwwse.2022.289711.1277

محسن پورمحمود؛ مهرداد حسینی شکیب؛ عباس خمسه


بررسی نقش بازاریابی داخلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت بر قصد ترک شغل و نقش میانجی‌گری تعهد سازمانی در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

10.22112/jwwse.2022.329583.1309

ابوالفضل خسروی؛ مهدی فتحیان نجف آبادی؛ محمد رضا فتحی؛ سمیه رضی محب سراج؛ روح الله جوادی


امکان سنجی استفاده مجدد از لجن تصفیه خانه آب در تصفیه لجن تصفیه خانه فاضلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

10.22112/jwwse.2022.353542.1322

محمدجواد کاظمی؛ گاگیک بدلیانس قلی کندی


مطالعه حذف نیترات از فاضلاب خام شهری (تهران) توسط خاک اره درخت گردو به روش جذب سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.22112/jwwse.2022.348421.1318

وحید عزیزخانی؛ مهدی سلطانی؛ محمد سمیع پورگیری


مساله آب و شکل گیری تعادل سیاسی-اجتماعی در توسعه جامعه ایرانی (مورد مطالعه: نظام مدیریت آب در حوضه زاینده رود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.22112/jwwse.2022.360412.1327

مهرداد توحیدی؛ تقی آزاد ارمکی؛ سید محمدعلی توکل کوثری؛ حمیدرضا جلایی پور؛ علی باقری


تحلیل همزمان مصرف ماهانه آب، دمای هوا و فشار شبکه آبرسانی با استفاده از توابع کوپلا، مطالعه موردی: منطقه یک شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.22112/jwwse.2022.333542.1312

محمدحسین کیخسروی؛ حمیدرضا صفوی؛ محمد حسین گل محمدی؛ محمد هیثم کلاهو


بررسی کج شدن ناحیه ای درختان و سازه ها ناشی از نشست خاک در اثر شکستگی لوله شبکه توزیع آب در تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1401

10.22112/jwwse.2022.348911.1319

رضا مستوری؛ نوذر نوذری؛ سید محمد میرحسینی


بخش‌بندی مشترکین آب شیراز بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها و مدل RFM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22112/jwwse.2022.343238.1316

عظیمه مظفری؛ راضیه رنجبر


مطالعه آزمایشگاهی تاثیر نانواکسید روی و نانواکسید مس بر مقاومت و جذب آلایندگی در آسفالت متخلخل در رواناب سطحی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22112/jwwse.2023.367762.1329

رامتین صبح خیز فومنی؛ طاهر رجایی؛ اسماعیل فاتحی فر