دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی نقش سرمایه‌های اجتماعی در مدیریت بحران‌های کم‌آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

10.22112/jwwse.2022.263485.1240

مسعود حراقی؛ مریم حراقی


استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در انتخاب موقعیت مناسب تصفیه‌خانه فاضلاب، مطالعه موردی: تصفیه‌خانه شهر فاروج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

10.22112/jwwse.2022.273333.1263

سید امیر سعیدی؛ فرهاد خام چین مقدم؛ سید ناصر باشی ازغدی


بررسی اثرات سناریو‌های مدیریتی در برابر تغییرات اقلیمی بر اندرکنش رودخانه و آبخوان، مطالعه موردی: زیرحوضه لنجانات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

10.22112/jwwse.2022.281483.1269

حمیدرضا صفوی؛ محمد علیزاده؛ محمد حسین گل محمدی


بررسی عملکرد فرایند اکسیداسیون پیشرفته پرسولفات سدیم فعال شده با سرباره صنایع فولاد در حذف آنتی بیوتیک آزیترومایسین از پساب دارویی و بیمارستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

10.22112/jwwse.2022.306832.1290

لاله خسروی پور؛ ناصر مهردادی؛ افشین تکدستان؛ غلام رضا نبی بیدهندی


ارائه مدل برآورد نرخ شکست لوله‌های اصلی آب‌رسانی شهری با استفاده از برنامه‌ریزی بیان ژن (GEP)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

10.22112/jwwse.2022.307076.1288

سیدعظیم حسینی؛ حسین ملکی طولابی


بررسی پارامترهای موثر در سیستم تلفیقی میکرواسترینر و ازن زنی در حذف جلبک از آب خام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

10.22112/jwwse.2022.310299.1292

داریوش یوسفی کبریا؛ محسن ستاری


مروری بر حذف بور از آب دریا با استفاده ازفناوری اسمز معکوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

10.22112/jwwse.2022.314769.1296

زهره موسوی نسب؛ شیدا اسمعیل‌زاده؛ امیر حسین حقیقی


تعیین میزان سرانه شرب در راستای اجرای پروژه‌ی جدا‌سازی آب شرب و بهداشتی (مطالعه موردی: حوزه‌ی شهری بجستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

10.22112/jwwse.2022.323869.1303

محمدرضا اختصاصی؛ فاطمه محمدزاده؛ سید زین العابدین حسینی؛ عبدالرسول نگارش؛ محمد علایی


بررسی عملکرد بیورآکتور مستغرق غشایی (SMBR) در تصفیه فاضلاب های شهری و نساجی شاهین شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

10.22112/jwwse.2022.324258.1305

فرزاد هاشم زاده؛ عباس اکبرزاده


ارزیابی تلفیق روش‌های مدیریت فشار با عملیات مدیریت شبکه بمنظور کاهش هدر رفت آب با استفاده از تکنیک تصمیم گیری تاپسیس - ویکور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

10.22112/jwwse.2022.307115.1289

محمدهادی حقیقت نژاد؛ رضا توکلی مقدم؛ حسین عموزادخلیلی


مروری بر عملکرد غشاهای اصلاح شده پلیمری اولترافیلتراسیون جهت کاهش گرفتگی در تصفیه پساب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1401

10.22112/jwwse.2022.336156.1314

آذر اسدی؛ مینا دولتشاه؛ مریم عطایی


بررسی نقش تعویض کنتورهای خانگی در کاهش هدررفت ظاهری مطالعه موردی (منطقه 3 آبفا اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1401

10.22112/jwwse.2022.328977.1308

زهرا عبداله قاضی؛ نسیم بارانی


بحران آب: دوراهی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1401

10.22112/jwwse.2022.330611.1311

مسعود رضایی


بررسی عددی ورودی مخازن ته‌نشست ابتدایی در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب دایره شکل با Flow3D

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1401

10.22112/jwwse.2022.311920.1294

رامتین صبح خیز فومنی؛ علیرضا مردوخ پور؛ صادق حسینی


مروری بر عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون اصلاح شده با نانومواد معدنی، کربنی و ترکیبی از آن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1401

10.22112/jwwse.2022.316060.1297

فاطمه پسندیده پور؛ فواد غلامی؛ آذر اسدی


فناوری های هوشمند و نوآوری سبز در صنعت تصفیه خانه های فاضلاب: نقش میانجی پایداری شرکت و استراتژی های پایداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.22112/jwwse.2022.289711.1277

محسن پورمحمود؛ مهرداد حسینی شکیب؛ عباس خمسه


بررسی نقش بازاریابی داخلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت بر قصد ترک شغل و نقش میانجی‌گری تعهد سازمانی در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

10.22112/jwwse.2022.329583.1309

ابوالفضل خسروی؛ مهدی فتحیان نجف آبادی؛ محمد رضا فتحی؛ سمیه رضی محب سراج؛ روح الله جوادی


امکان سنجی استفاده مجدد از لجن تصفیه خانه آب در تصفیه لجن تصفیه خانه فاضلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

10.22112/jwwse.2022.353542.1322

محمدجواد کاظمی؛ گاگیک بدلیانس قلی کندی


مطالعه حذف نیترات از فاضلاب خام شهری (تهران) توسط خاک اره درخت گردو به روش جذب سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.22112/jwwse.2022.348421.1318

وحید عزیزخانی؛ مهدی سلطانی؛ محمد سمیع پورگیری


مساله آب و شکل گیری تعادل سیاسی-اجتماعی در توسعه جامعه ایرانی (مورد مطالعه: نظام مدیریت آب در حوضه زاینده رود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.22112/jwwse.2022.360412.1327

مهرداد توحیدی؛ تقی آزاد ارمکی؛ سید محمدعلی توکل کوثری؛ حمیدرضا جلایی پور؛ علی باقری


تحلیل همزمان مصرف ماهانه آب، دمای هوا و فشار شبکه آبرسانی با استفاده از توابع کوپلا، مطالعه موردی: منطقه یک شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.22112/jwwse.2022.333542.1312

محمدحسین کیخسروی؛ حمیدرضا صفوی؛ محمد حسین گل محمدی؛ محمد هیثم کلاهو