دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی سطح توسعه یافتگی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری با استفاده از روش تحلیل عاملی و خوشه‌بندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22112/jwwse.2020.209829.1176

سید حسین سجادی‌فر؛ مسعود خشائی؛ محمد داودآبادی؛ عبدالمجید راه پیما؛ غلام رضا ابراهیم آبادی


یادداشت فنی (ترویجی)

2. ارزیابی عملکرد نرم‌افزار واترجمز در نشت‌یابی شبکه‌های توزیع آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22112/jwwse.2020.212984.1178

الهام درویشی؛ فاطمه فرهنگیان


مقاله مروری

3. تالاب مصنوعی، چالش-راهکار-طراحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22112/jwwse.2020.214377.1180

سید سعید اخروی؛ سید سعید اسلامیان


مقاله پژوهشی

4. تاثیر کاربرد لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط کشت گلخانه‌ای گل آفتابگردان زینتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22112/jwwse.2020.215767.1182

الهام محمدیان؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ مریم وراوی پور


5. مقایسه تحلیلی ترکیبات و قابلیت نگهداری املاح توسط آب رودخانه، چاه، ترکیبی و خالص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22112/jwwse.2020.216138.1183

واحد کیانی؛ کبری مل حسینی دارانی


یادداشت فنی (ترویجی)

6. الزامات و نقشه راه هوشمندسازی شبکه توزیع آب شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22112/jwwse.2020.217579.1185

شروین جمشیدی


مقاله پژوهشی

7. الزامات و ضرورت‌های ارائه یک چارچوب یکپارچه و جامع در ارزیابی سیاست‌های مدیریت تقاضای آب شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22112/jwwse.2020.219990.1188

سید احمدرضا شاهنگیان؛ مسعود تابش؛ هانیه صفرپور؛ ملیکا خاشعی؛ مهناز عباسی


8. اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی در تصفیه‎خانه‎های فاضلاب - مطالعه موردی تصفیه‎خانه‌ فاضلاب شرق مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22112/jwwse.2020.220057.1189

وحید آقابالائی؛ ناصر مهردادی؛ شیما مردانی؛ مهلا تابش نیا


یادداشت فنی (ترویجی)

9. بررسی مقدار سرانه مصرف شبانه آب خانگی درکشورهای مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22112/jwwse.2020.220628.1191

جواد نوروزی؛ محمد رضا جلیلی قاضی زاده؛ ایمان مصلحی


مقاله پژوهشی

10. ارزیابی ریسک در واحدهای کلرزنی تصفیه آب و فاضلاب به روش FMEA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22112/jwwse.2020.221545.1193

حانیه محسن زاده هدشی؛ حسام رزم ارا؛ علی دشتی؛ هادی روستا؛ هادی نخعی؛ ثمانه توکلی امینیان؛ مسعود روحبخش؛ علی فضایلی ترابی


11. ارزیابی چند‌معیارۀ سیستم‌های تصفیه برای تأمین آب مجموعه‌ ورزشی از قنات دانشگاه تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22112/jwwse.2020.225823.1204

سهیل صفری؛ مهدی ضرغامی؛ رضا یگانی؛ محمد مسافری


12. جذب زیستی یون‌های نیکل از محلول آبی به وسیله‌ی ریزجلبک Scenedesmus obliquus

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22112/jwwse.2020.229584.1205

ناهید اختری؛ مهناز سادات صادقی؛ همیرا آگاه


مقاله مروری

13. تشکیل رسوب‌های معدنی و استفاده از آنتی اسکالانت‌ برای کنترل آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22112/jwwse.2020.230121.1206

رضا پناهی؛ صبا بهرامی