دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی رابطه بین میزان تغییرات سطح زمین در اثر فرونشست و آب زیرزمینی با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای Sentinel-1 و مدل‏های آماری (منطقه مورد مطالعه: دشت ورامین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

10.22112/jwwse.2021.261650.1232

محمدعلی اطهری؛ حمیدرضا عزیزی؛ سید شهاب هاشمی؛ حمیدرضا هنری


2. بررسی اثر هضم هوازی لجن بر کیفیت آبگیری لجن مازاد سیستمSBR تصفیه‌خانه شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.22112/jwwse.2022.304696.1284

مسعود طاهریون؛ بهزاد آقابابایی؛ سجاد محمدی؛ سید وحید غلمان؛ اکبر صالحی وزیری


مقاله مروری

3. مروری بر عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون اصلاح شده با نانومواد معدنی، کربنی و ترکیبی از آن‎ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

10.22112/jwwse.2022.316060.1297

فاطمه پسندیده پور؛ فواد غلامی؛ آذر اسدی


مقاله پژوهشی

4. بررسی عددی مشخصات جریان و ضریب دبی عبوری از سرریز دریچه‎های استوانه‎ای مستغرق با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22112/jwwse.2021.238331.1214

حمید رستم بیگی؛ محمد امین توتونچیان


5. بررسی آب مجازی با رویکرد مدیریت منابع آب با استفاده از نرم‌افزار CROPWAT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22112/jwwse.2021.256319.1224

مرضیه مکارمی؛ علی اکبر مرادی راد؛ فرشته قمی


6. ارزیابی ریسک غذایی فلزات سنگین (کادمیوم، سرب) برخوردار از پساب تصفیه‌خانه ناشی از مصرف محصولات زراعی توزیع شده در شهرگرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22112/jwwse.2021.271689.1255

محمد رضا شمسایی فر؛ علیرضا پرداختی؛ مهدی شمس ابادی زاده


7. بررسی حذف آرسنیک از آب آشامیدنی با استفاده از ماده منعقدکننده کلرورفریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22112/jwwse.2021.284006.1271

سینا کریمی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس ستوده نیا


8. حفاظت الکتروپمپ‌های گریز از مرکز و شناور در صنعت آبفا به‎کمک اسکادا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22112/jwwse.2021.295288.1279

رضا خلجی؛ محسن جنتی


9. بررسی کارایی پردازش کربنیزاسیون گرمابی بر تولید بیوگاز ناشی از هضم بیهوازی مواد آلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22112/jwwse.2021.297114.1281

رضا قاسم زاده؛ محمد علی عبدلی؛ امید بزرگ حداد؛ مریم پازکی


مقاله مروری

10. بررسی فناوری تالاب تصفیه شناور و نقش آن در تصفیه فاضلاب صنعت نساجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22112/jwwse.2021.297363.1282

لعبت تقوی؛ فاطمه گلریزخاتمی


11. مروری بر نگاه ترمودینامیکی به بیلان آب با تأکید برانتروپی و اصل تولید حداکثر انتروپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22112/jwwse.2021.304851.1285

دیبا Ghonchepour؛ عبدالرضا بهره مند


مقاله پژوهشی

12. تحلیل عددی نشست زمین ناشی از برداشت آب از چاه پمپاژ در نواحی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22112/jwwse.2022.306599.1287

مجتبی انصاری شاد؛ مجید نوریان بیدگلی


13. بهبود کیفیت زه‏آب‏های شور به روش گیاه‌پالایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22112/jwwse.2022.313508.1295

جهانگیر عابدی کوپایی؛ امیر قدس مطهری؛ نیلوفر نجفی