دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی عملکرد حوضچه متعادل‎سازی در راندمان تصفیه فاضلاب بهداشتی به‎روش لجن فعال (مطالعه موردی: تصفیه‎خانه فاضلاب پادگان نظامی تیپ 37)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

10.22112/jwwse.2021.257468.1227

محمد هادی فتاحی؛ محمد حسینی؛ سهراب کرمی


2. شناسایی و تحلیل آماری برخی عوامل تاثیرگذار بر میزان مصرف آب مشترکین مسکونی شهر اراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.22112/jwwse.2021.240140.1216

محمدرضا وصالی ناصح؛ محمدرضا حسینی نسب؛ حامد صفی خانی؛ سجاد نوروزی؛ مهران مامقانی نژاد؛ علیرضا جوکار؛ علی غیاث‌آبادی فراهانی


3. ارزیابی عملکرد شاخص های مالی صنعت آب و فاضلاب شهری با تاکید بر اندازه شرکت، رویکرد مدل تحلیل پوششی داده ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.22112/jwwse.2021.259618.1229

عبدالمجید راه پیما؛ محمد داودآبادی


4. کاربرد پساب ثانویه تصفیه فاضلاب شهری در آبیاری زمین‎های کشاورزی: ارزیابی کمی خطر میکروبی لژیونلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.22112/jwwse.2021.261018.1231

مرضیه فرهادخانی؛ مهناز نیک آیین؛ قاسم یادگارفر


5. بررسی حذف نماتد توسط واحدها و یکانهای تصفیه‌خانه آب شرب پردیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.22112/jwwse.2021.242138.1218

فرزانه فریدی راد؛ معصومه قلی نژاد؛ فاطمه تبریزی؛ نورمحمد سلابرزی


یادداشت فنی (ترویجی)

6. راه‌کارهای شهر هوشمند در جهت مقابله با بحران کمبود آب مبتنی بر پروتوکل KNX

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.22112/jwwse.2021.238848.1215

منیره هوشمند؛ مهسا خرم پناه


مقالات علمی

7. بررسی شاخص های خورندگی و رسوبگذاری آب شرب تصفیه خانه پردیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22112/jwwse.2021.261859.1234

فرزانه فریدی راد؛ معصومه قلی نژاد