کلیدواژه‌ها = فرایند اکسیداسیون پیشرفته
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حذف گازوئیل شناور بر روی آب به روش اکسیداسیون با کمک آهن شش‌ظرفیتی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 24-30

امیر رضا طلایی خوزانی؛ مرضیه باقری؛ طاهره قربانی؛ مهسا اعمی