نویسنده = هاشم امینی
تعداد مقالات: 2
1. طرح بهینه تجهیز اماکن مسکونی به لوازم کاهنده مصرف آب (مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 42-49

آسیه سادات ملاباشی؛ هاشم امینی؛ ناصر اکبری


2. بنچ مارکینگ آب بدون درآمد و محاسبه سطح اقتصادی نشت، مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 4-13

آسیه سادات ملاباشی؛ هاشم امینی؛ حسن غلامی