نویسنده = رضا ایرانی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر استفاده از فرآیند ترکیبی اکسیداسیون شیمایی و بیولوژیکی در تصفیه فاضلاب

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 33-40

10.22112/jwwse.2018.97395.1044

داود کاه فروشان؛ علی برادر خوش فطرت؛ رضا ایرانی