نویسنده = فرهاد سلیمی
تعداد مقالات: 2
1. مروری برکاربردهای جاذب‎ها برای حذف ترکیبات فنولی از پساب

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 16-33

فرهاد سلیمی؛ جواد سلیمی؛ فرهاد گل محمدی